Čekići i štemači za rušenje

Otkrijte asortiman naših malih štemača i čekića za rušenje pod velikim opterećenjima, koji su projektovani tako da smanje vibracije i izloženost prašini tokom otkidanja, rušenja i rada na uklanjanju betona

Otkrijte asortiman naših malih štemača i čekića za rušenje pod velikim opterećenjima, koji su projektovani tako da smanje vibracije i izloženost prašini tokom otkidanja, rušenja i rada na uklanjanju betona
TE 500-22 baterijski štemač Baterijski SDS Max (TE-Y) štemač za rušenje i štemanje sa aktivnom redukcijom vibracija za štemanje betona ili cigle (baterijska platforma Nuron)
TE 500-AVR Svestran SDS Max (TE-Y) razbijač zidova za štemovanje betona i zidanih površina sa manjim opterećenjima i sa aktivnom redukcijom vibracija (AVR)
TE 800-AVR Veoma snažan razbijač zidova TE-S za štemovanje betona sa velikim opterećenjima sa aktivnom redukcijom vibracija (AVR)