Vešanje na sajlama

Lagani, modularni kompleti za vešanje na sajle, pogodni za brz rad i lako prilagođavanje, koriste se za montiranje lakših MEP sistema i instalacija.