Tačke fiksiranja i klizači

Nerđajuće tačke fiksiranja pocinkovane vrućim cinkovanjem i klizači za instalacije sistema cevi izloženih toplotnom širenju

Nerđajuće tačke fiksiranja pocinkovane vrućim cinkovanjem i klizači za instalacije sistema cevi izloženih toplotnom širenju