Pocinkovani sklopovi

Pocinkovani navojna šipka, zavrtnji, šestougaone navrtke, podloške, navrtke-spojnice itd. za sklapanje modularnih potpornih sistema u suvim, unutrašnjim okruženjima

Pocinkovani navojna šipka, zavrtnji, šestougaone navrtke, podloške, navrtke-spojnice itd. za sklapanje modularnih potpornih sistema u suvim, unutrašnjim okruženjima
AM Pocinkovana navojna šipka sa navojem od čelika klase 4.8 koji se koriste kao dodatak za razne primene
r6023 Pocinkovana pljosnata podloška u skladu sa standardom ISO 7093 koristi se u različitim primenama
r6022 Ravna podloška slična standardu ISO 7089
GA adapteri za navoj Pocinkovani adapteri za navoj za spajanje raznih unutrašnjih i spoljašnjih prečnika navoja
GR-G cevi sa navojem Pocinkovana cev sa navojem od čelika klase čvrstoće 4,6 koji se koriste kao dodatak za razne primene
r1351 Pocinkovana šestougaona navrtka u klasi 8 koja odgovara DIN 934
AM 8.8 navojna šipka Ekonomična navojna šipka za ubrizgavajuće hibridne/epoksidne ankere (karbon čelik 8,8 u skladu sa standardom DIN 976-1)
MRA klizni konektor Pocinkovani obrtni adapter ležišta prstena za cev za konvertovanje imperijalnih veličina u metričke
r1352 Okrugla spojnica odstojnika