Vruće galvanizovano

Tačke fiksiranja pocinkovane vrućim cinkovanjem i klizači za instalacije sistema cevi izloženih toplotnom širenju

Tačke fiksiranja pocinkovane vrućim cinkovanjem i klizači za instalacije sistema cevi izloženih toplotnom širenju
MFP 1-F Fiksni komplet pocinkovan vrućim cinkovanjem sa podupiranjem za maksimalnu fleksibilnost u primenama sa aksijalnim opterećenjima cevi do 3 kN