Pocinkovani sklopovi

Pribor za modularne sisteme podupiranja cevi – navojne šipke, šestougaone matice, zavrtnji, adapteri i podloške sa pocinkovanim završnim slojem površine

Pribor za modularne sisteme podupiranja cevi – navojne šipke, šestougaone matice, zavrtnji, adapteri i podloške sa pocinkovanim završnim slojem površine
AM Pocinkovana navojna šipka sa navojem od čelika klase 4.8 koji se koriste kao dodatak za razne primene
AM 8.8 navojna šipka Ekonomična navojna šipka za ubrizgavajuće hibridne/epoksidne ankere (karbon čelik 8,8 u skladu sa standardom DIN 976-1)
r1351 Pocinkovana šestougaona navrtka u klasi 8 koja odgovara DIN 934
r6023 Pocinkovana pljosnata podloška u skladu sa standardom ISO 7093 koristi se u različitim primenama
r6022 Ravna podloška slična standardu ISO 7089
GA adapteri za navoj Pocinkovani adapteri za navoj za spajanje raznih unutrašnjih i spoljašnjih prečnika navoja
GR-G cevi sa navojem Pocinkovana cev sa navojem od čelika klase čvrstoće 4,6 koji se koriste kao dodatak za razne primene
MQZ-A Adapter sedla prstena cevi
MRA Priključak kotura, adapter sedla prstena cevi
r1352 Okrugla spojnica odstojnika