Hilti

Osobine i primene

Set za prikupljanje vode DD-WMK-BL #2040916
Osobine
  • Omogućava čisto bušenje pri radu iznad glave
  • Prikuplja do 100% mulja
Primene
  • Može da se koristi sa sistemom za upravljanje vodom WMS 100 ili sa usisivačem
  • Treba da se koristi sa držačima kolektora za vodu
  • Treba da bude pričvršćen za stalak za bušenje

Tehnički podaci

Set za prikupljanje vode DD-WMK-BL #2040916

Dokumenti i video zapisi

Set za prikupljanje vode DD-WMK-BL #2040916

Konsalting i podrška