Seminari i konferencije

Bezbedno projektovanje

Seminari tecnici

Uvek ostanite u koraku s vremenom. Zahvaljujući seminarima i konferencijama, koje organizuje kompanija Hilti, možete da se upoznate sa razvojem propisa i novih tehnoloških rešenja. Tehnički susreti vam nude kvalifikovano dublje proučavanje: namenjeni su projektantima struktura i postrojenja i realizovani su u saradnji sa strukovnim udruženjima, vatrogasnim komandama i univerzitetskim odeljenjima za strukturalni inženjering.

U toku seminara i konferencija imaćete mogućnost da dublje proučite važne teme vezane za:

  • mehaničke i hemijske ankere: principe rada i metode projektovanja u skladu sa evropskim tehničkim smernicama (ETAG);
  • naknando postavljenu rebrastu armaturu hemijskim ankerima: projektne i primenljive metodologije;
  • upotrebu hemijskih ankera u uspostavljanju i ojačavanju struktura;
  • ponašanje ankera u slučaju dinamičkih opterećenja (šok, potres, napor) ili ako su podvrgnuti opterećenju od požara;
  • veze za strukture koje se sastoje od čelika-betona i drveta-betona;
  • sisteme pasivnog otpora na požar: hermetička zatvaranja otporna na vatru, za prolaz instalacija: karakteristike, probe i sertifikati;
  • sisteme za instalaciju: tehnički problemi u projektovanju nosača za mehaničke i električne sisteme;
  • ponašanje i projektovanje nosača otpornih na potres.