Izaberi jezik

ON!Track Tag
AI L3

Originalno uputstvo za upotrebu

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

Pročitajte sve sigurnosne napomene i uputstva.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva za ubuduće.
Opšte sigurnosne napomene
  • Nemojte prekrivati identifikacionu pločicu ili druge etikete.
  • Nemojte prekrivati otvore kućišta.
  • Nemojte ometati funkciju prekidača, displeja i upozoravajućih lampica.
  • Proverite kompatibilnost lepka sa podlogom pre nanošenja, da biste izbegli skidanje boje i hemijske reakcije.
  • Držite van domašaja dece.
  • Da biste poboljšali sposobnost prianjanja Labels, preporučuje se korišćenje dodatne baze.
  • Ukoliko koristite dodatne proizvode od strane trećih ponuđača, poput sredstava za čišćenje ili sredstava za prianjanje (baza), vodite računa o njihovim instrukcijama.
  • Rok skladištenja 2 godine od datuma proizvodnje (videti pakovanje).

Opis

Upotreba u skladu sa odredbama

ON!Track Tags su predviđeni za označavanje radnih sredstava sa jednoznačnim identifikacionim brojem za Hilti sistem upravljanja radnim sredstvima ON!Track.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Temperatura upotrebe i skladištenja
−20 ℃ … 45 ℃
(−4 ℉ … 113 ℉)
Temperatura površine prilikom postavljanja
21 ℃ … 38 ℃
(70 ℉ … 100 ℉)

Napomene za upotrebu

Praznine u redosledu brojeva

Image alternative
Praznine u redosledu brojeva nastaju zbog kontrola kvaliteta. U svakom pakovanju se nalazi 100 ON!Track Tags.

Bez savijanja

Image alternative
Nemojte savijati ON!Track Tag.

Površine sa velikim promerom

Image alternative
Ne postavljajte ON!Track Tag na površine čiji je prečnik manji od 100 mm (3,94").

Bez dodirivanja površine za lepljenje

Image alternative
Nemojte dodirivati ili prljati površinu za lepljenje na ON!Track Tag, kada je skinete sa valjka.

Pozicije na koje se postavlja ON!Track Tag

Image alternative
Postavite ON!Track Tag samo na zaštićena mesta.
Vodite računa da se ON!Track Tag ne lepi preko ivica.

Postavljanje

Čišćenje podloge

Image alternative
Temeljno uklonite sve nečistoće sa podloge, naročito ulja i masti, pre nego što postavite ON!Track Tag.
Preporučuje se odgovarajuće sredstvo za čišćenje i krpa za čišćenje bez vlakana.
Temeljno osušite podlogu kako biste postigli optimalno prianjanje.

Pritisak za postavljanje

Image alternative
Pritisnite ON!Track Tag dlanom ili valjkom primenjujući ravnomerni pritisak. Veći pritisak poboljšava prianjanje ON!Track Tag.
Kada postavite ON!Track Tag, sačekajte jedan minut pre nego što upotrebite radno sredstvo.

Garancija proizvođača

  • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.