Izaberi jezik

B 3600

Originalno uputstvo za upotrebu

Podaci o dokumentaciji

O ovoj dokumentaciji

 • Pročitajte ovu dokumentaciju pre početka rada. To predstavlja preduslov za bezbedan rad i nesmetano rukovanje.
 • Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Uputstvo za rukovanje uvek čuvajte na proizvodu i samo ga sa ovim uputstvom prosleđujte dalje drugim osobama.

Legenda

Upozoravajuće napomene

Upozoravajuće napomene upozoravaju na opasnosti pri rukovanju proizvodom. Koriste se sledeće signalne reči:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzrokovati telesne povrede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova reč skreće pažnju na moguću opasnost koja može prouzrokovati tešku telesnu povredu ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Za moguću opasnu situaciju koja može da dovede do telesnih povreda ili do materijalne štete.

Simboli u uputstvu za upotrebu

Sledeći simboli se koriste u ovom uputstvu za upotrebu:
Image alternative Poštovanje uputstva za upotrebu
Image alternative Napomene o primeni i druge korisne informacije
Image alternative Rad sa reciklažnim materijalima
Image alternative Električne uređaje i baterije ne odlažite u kućne otpatke

Simboli na slikama

Sledeći simboli se koriste na slikama:
Image alternative Ovi brojevi se odnose na odgovarajuću sliku sa početka ovog uputstva za upotrebu.
Image alternative Numerisanje reflektuje redosled radnih koraka na slici i može da odstupa od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Pozicioni brojevi se koriste na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u poglavlju Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak bi trebalo da vas podstakne na poseban oprez prilikom rada sa proizvodom.

Simboli u zavisnosti od proizvoda

Simboli na proizvodu

Na proizvodu se koriste sledeći simboli:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologije, koje su kompatibilne sa iOS- i Android platformama.
Image alternative Li-Ion akumulator
Image alternative Nikada ne koristite akumulator kao alat za udaranje.
Image alternative Ne dozvolite da akumulator padne. Ne koristite akumulator koji je pretrpeo udar ili je oštećen na neki drugi način.
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Režim transporta
Image alternative Standby režim
Image alternative Režim rada

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namenjeni za profesionalnog korisnika, a njima sme da rukuje, da ih održava ili popravlja samo ovlašćeno, upućeno osoblje. To osoblje mora biti posebno upoznato sa mogućim opasnostima. Proizvod i njegova pomoćna sredstva mogu da budu opasni ako ih neobučena lica nestručno tretiraju ili ako se ne koriste namenski.
Oznaka tipa i serijski broj su navedeni na tipskoj pločici.
 • Prenesite serijski broj u sledeću tabelu. Podaci o proizvodu će vam biti potrebni kada budete kontaktirali naše predstavništvo ili servis.
  Podaci o proizvodu
  Prenosivi energetski sistem
  B 3600
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o usklađenosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću proizvođač izjavljuje da je ovde opisani proizvod u skladu sa važećim zakonskim propisima i normama.
Tehnička dokumentacija se čuva ovde:
Hilti Društvo za razvoj doo | Dozvola za uređaje | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opšte sigurnosne napomene

 • Poštujte sledeće bezbednosne napomene za bezbedno rukovanje i korišćenje litijum-jonskih akumulatora. Nepridržavanje može dovesti do iritacije kože, teških povreda usled korozije, hemijskih opekotina, požara i / ili eksplozija.
 • Koristite proizvod i pribor samo dok je u tehnički besprekornom stanju.
 • Nikada nemojte vršiti manipulacije ili promene na proizvodu ili priboru. Proizvod ne sme da se otvori.
 • Ne dodirujte električne kontakte svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima koji provode struju.
 • Ne pravite kratak spoj na izlazima iz proizvoda.
 • Zatvorite poklopce priključaka, ako ih ne koristite.
 • Proizvod se ne sme rastavljati, gnječiti, zagrevati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada ne izlažite proizvod direktnom sunčevom zračenju, povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može da dovede do eksplozija.
 • Držite proizvod dalje od kiše, vlage i tečnosti. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare i eksplozije.
 • Ne koristite i ne skladištite proizvod u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definisanih granica upotrebe.
 • Pažljivo rukujte proizvodom, kako biste izbegli oštećenja i isticanje tečnosti koja je jako štetna po zdravlje!
 • Vodite računa o sigurnom osloncu proizvoda kada ga koristite. Proizvod skladištite samo na neklizajuću podlogu. Izbegavajte da proizvod strči preko ivice.
 • Uverite se da priključeni potrošač ima dovoljnu dužinu kabla, priključni vod ne sme biti napet.
 • Ne koristite i ne punite proizvod koji je pretrpeo udar ili je oštećen na neki drugi način. Redovno kontrolišite da li na vašem proizvodu ima oštećenja.
 • Ne koristite proizvod kao zamenu za merdevine.
 • Proizvod nemojte transportovati dizalicom ili sredstvima za podizanje.
 • Pridržavajte se lokalnih propisa za bezbedno rukovanje električnim potrošačima.
 • Nemojte da priključujete oštećene potrošače na proizvod.
 • Ne priključujte nikakve generatore energije na izlaze proizvoda.
 • Proizvod punite samo sa isporučenim kablom za punjenje.
 • Uverite se, da su proizvod i potrošači isključeni, pre nego što priključite potrošač. Isključite potrošač nakon upotrebe.
 • Ne koristite proizvod za napajanje medicinskih potrošača za održavanje života.
 • Ako je proizvod suviše vruć da biste ga držali u ruci, onda je moguće da je neispravan. Proizvod postavite na pregledno, nezapaljivo mesto koje je dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite ga da se ohladi. Ukoliko je proizvod nakon sat vremena i dalje suviše vruć da biste ga držali u ruci, to znači da je neispravan. Obratite se servisu Hilti ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li‑Ion akumulatora“.
  Obratite pažnju na specijalne smernice, koje važe za transport, skladištenje i upotrebu litijum-jonskih akumulatora.
  Pročitajte napomene za sigurnost i korišćenje Hilti Li-Ion akumulatora, koje možete dobiti skeniranjem QR koda na kraju ovog uputstva za upotrebu.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Okviri
 2. Rukohvat
 3. Obrtni prekidač
 4. AC-izlaz
 5. LED prikaz
 6. AC-ulaz za punjenje
 7. Sigurnosni poklopac

Namenska upotreba

Opisani proizvod je prenosivi energetski sistem. Namenjena je za režim rada potrošača povezanih kablom.

Sadržaj isporuke

Prenosivi energetski sistem, vod za punjenje, uputstvo za upotrebu
Ostale, za vaš proizvod odobrene sistemske proizvode pronađite u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

LED prikazi

Hilti B 3600 Energetski sistem može da prikaže status napunjenosti i poruke o greškama.
Ako se prepoznaju poruke o greškama, LED lampice svetle ili trepere prema aktuelnom statusu napunjenosti.
Stanje
Značenje
Osam (8) LED dioda svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 100% do 88%
Sedam (7) LED dioda svetli konstantno zeleno.
Status napunjenosti: 87% do 76%
Šest (6) LED dioda svetli konstantno zeleno.
Status napunjenosti: 75% do 63%
Pet (5) LED dioda svetli konstantno zeleno.
Status napunjenosti: 62% do 50%
Četiri (4) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 49% do 37%
Tri (3) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 36% do 25%
Dve (2) LED diode svetle konstantno zeleno
Status napunjenosti: 24% do 12%
Jedna (1) LED dioda konstantno svetli zeleno
Status napunjenosti: 12% do 1%
Jedna (1) LED dioda treperi zeleno (vod za punjenje nije priključen).
Li-Ion akumulator je potpuno ispražnjen. Napunite akumulator.
Ne svetli nijedna LED lampica.
Prenosni energetski sistem je isključen. Uključite ga.
Ako nakon uključivanja nijedna LED dioda ne svetli, obratite se servisu Hilti .
LED dioda aktuelnog statusa napunjenosti treperi zeleno (tokom punjenja).
Li-Ion akumulator se puni.
Jedna ili više LED dioda svetli konstantno žuto.
Postoji prekomerna struja i AC izlazi su deaktivirani.
Isključite sve potrošače. Postavite obrtni prekidač na Standby Image alternative. Sačekajte 10 sekundi i okrenite obrtni prekidač ponovo na režim rada Image alternative. Energetski sistem sada može ponovo da se koristi.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna ili više LED dioda trepere žuto.
Energetski sistem se nalazi van dozvoljenog opsega temperature. Režim rada ili punjenje je prekinuto.
Isključite potrošač ili vod za punjenje sa energetskog sistema i prebacite energetski sistem na Standby Image alternative. Zatim polako energetski sistem dovedite u dozvoljeni opseg temperature. Čim se postigne dozvoljeni opseg, energetski sistem može dalje da se upotrebljava ili da se puni.
Ako se poruka i dalje pojavljuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda treperi brzo crveno
Postoji sistemska greška. Uklonite potrošače ili vod za punjenje, prebacite energetski sistem u režim transporta Image alternative i obratite se servisu Hilti .

Obrtni prekidač

Obrtni prekidač ima sledeća tri položaja:
Image alternative Transport
U režimu za transport su svi priključci neaktivni i energetski sistem je isključen.
Image alternative Standby režim / režim punjenja
U Standby režimu su AC izlazi bez napona, AC ulaz za punjenje je aktivan. LED diode ne svetle.
Image alternative Rad
U režimu rada su aktivni AC-izlazi, potrošač može biti priključen i može se raditi sa njim. LED diode signaliziraju status napunjenosti ili poruke o greškama.

Tehnički podaci


Visok napon
Izlazni napon
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Nominalna izlazna snaga
3.600 W / 16 A
Maksimalna izlazna snaga za maksimalno 120 sekundi
7.200 W / 32 A
Raspoloživa energija
2,1 kWh
Snaga punjenja
1.000 W / 4 A
Vrsta zaštite
IP 54+
Težina
19,8 kg
(43,7 lb)
Dimenzije (dužina x širina x visina)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Temperatura okoline tokom rada
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatora na početku punjenja
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Rukovanje

Obratite pažnju na bezbednosne i upozoravajuće napomene koje se nalaze u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje

 1. Postavite obrtni prekidač na položaj Standby Image alternative.
 2. Priključite isporučeni vod za punjenje na AC-ulaz za punjenje i okrećite bajonetski poklopac u smeru kazaljke na satu, dok ne ulegne u ležište.
  Da biste obezbedili funkciju, vodite računa o tome da bajonetski poklopac ulegne u ležište.
 3. Priključite vod za punjenje na utičnicu.
  • Zelene LED diode prikazuju aktuelni status napunjenosti.
  • Kada je uređaj za skladištenje energije potpuno napunjen, sve LED diode svetle zeleno 10 sekundi. Zatim se gasi prikaz.
 4. Uklonite nakon punjenja vod za punjenje i uređaj za skladištenje energije prebacite u režim transporta Image alternative.

Rad

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Mogući su strujni udar i/ili oštećenja komponenata.
 • Priključivanjem više od jednog potrošača, potrošači moraju da se obezbede zaštitnim uređajem od pogrešne struje (PRCD).
 • Obratite pažnju na opisane mogućnosti priključka / kombinacije.
Image alternative
 1. Postavite obrtni prekidač na položaj za rad Image alternative. Energetski sistem se aktivira i LED diode trepere.
  • Ako jedna ili više LED dioda svetle zeleno, energetski sistem je spreman za rad.
  • Ako u početnoj sekvenci jedna LED dioda treperi zeleno, energetski sistem je potpuno ispražnjen. Napunite akumulator.
  • Ako nakon početne sekvence ne svetli nijedna LED dioda, postoji greška. Obratite se Hilti servisu.
 2. Priključite potrošač na AC-izlaz.
 3. Obratite pažnju na sledeće napomene za režim rada sa više od jednog potrošači na energetskom sistemu:
  • Prilikom rada potrošača sa usisivačem koji je uključen između, potrošač mora biti povezan sa usisivačem pomoću zaštitnog prekidača za pogrešnu struju.
  • Za priključak dvostrukih potrošača Hilti nudi kablovski prekidač sa zaštitnim prekidačem za pogrešnu struju.
  • Kod korišćenja višestrukih utičnica, svi priključeni potrošači moraju pojedinačno da se osiguraju zaštitnim prekidačem za pogrešnu struju.
 4. Tokom rada, LED diode prikazuju aktuelni status napunjenosti.
 5. Za prekid korišćenja energetskog sistema, postavite obrtni prekidač na položaj Standby Image alternative.
 6. Za potpuno isključivanje energetskog sistema, postavite obrtni prekidač na položaj za transport Image alternative.

Nega i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja aktiviranim proizvodom !
 • Pre svih radova za negu i održavanje, prebacite proizvod u režim za transport Image alternative.
Održavanje proizvoda
 • Pažljivo uklonite čvrsto prionulu prljavštinu.
 • Kućište čistite samo blago nakvašenom krpom. Ne upotrebljavajte sredstva za negu na bazi silikona, jer mogu nagristi plastične delove.
 • Za čišćenje kontakta proizvoda koristite čistu, suvu krpu.
 • Ne izlažite proizvod nikada velikoj količini tečnosti (npr. potapanjem u vodu ili ostavljanjem na kiši).
  Ako je proizvod navlažen, tretirajte ga kao oštećeni akumulator. Izolujte ga u nezapaljivu posudu i obratite se servisu Hilti .
Održavanje
 • Redovno proveravajte da li je došlo do oštećenja na vidljivim delovima i da li elementi za rukovanje besprekorno funkcionišu.
 • Proizvod nemojte da koristite ukoliko postoje oštećenja i/ili smetnje u funkciji. Proizvod odmah treba da popravi Hilti servis.
 • Posle radova na nezi i održavanju postavite svu zaštitnu opremu i proverite da li je njihova funkcija ispravna.
Za siguran režim rada upotrebljavajte samo originalne rezervne delove i potrošne materijale. Rezervne delove, potrošne materijale i pribor koje je odobrila kompanija Hilti se nalaze u vašem Hilti Store ili na adresi: www.hilti.group

Zamena osigurača

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Nega i održavanje uređaja dok je mrežni utikač utaknut može da dovede to teških povreda i opekotina.
 • Izvucite mrežni utikač pre radova na nezi i održavanju!
OPREZ
Opasnost od požara usled pogrešnog osigurača! zbog osigurača sa pogrešnim specifikacijama može da dođe do požara.
 • Koristite isključivo osigurač istog tipa, iste nominalne struje i sa istim karakteristikama pri isključivanju.
 1. Odvrnite sigurnosni poklopac.
 2. Izvadite osigurač. Zamenite ga novim osiguračem.
  Materijal
  Fini osigurač
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Ponovo zavrnite sigurnosni poklopac.

Transport i skladištenje

Transport
 • Proizvod transportujte samo u režimu transporta Image alternative.
 • Tokom transporta, proizvod treba da se zaštiti od prejakog udara i vibracija. Obratite pažnju na vaše lokalne propise za transport akumulatora.
 • Akumulatore ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene akumulatore.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu ima oštećenja pre svake upotrebe kao i pre i nakon dugotrajnog transporta.
 • Proizvod ne sme da se transportuje avionom. Po potrebi se obratite avio-kompaniji.
Skladištenje
 • Proizvod skladištite na što hladnijem i suvom mestu. Pazite na granične vrednosti za temperaturu koje su navedene u tehničkim podacima.
 • Proizvod skladištite na samo u Transportmodus Image alternative.
 • Proizvod ne skladištite na duže vreme u ispražnjenom stanju. To bi moglo da izazove potpuno pražnjenje. Napunite proizvod najmanje na svaka tri meseca.
 • Proizvod nemojte čuvati na suncu, izvorima toplote ili iza stakla.
 • Proizvod skladištite na mestu koje je suvo i nepristupačno deci ili neovlašćenim osobama.
 • Prekontrolišite da li na proizvodu ima oštećenja proizvod pre svake upotrebe kao i pre i nakon dužeg skladištenja.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji obratite pažnju na LED prikaz energetskog sistema. Pogledajte poglavlje LED prikazi .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tabeli ili koje ne možete samostalno da otklonite, molimo da se obratite Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rešenje
Priključeni potrošač ne funkcioniše više ili ne punim kapacitetom.
Utikač nije pravilno utaknut
 • Utikač potrošača pravilno utaknite u utičnicu.
Energetski sistem nije u režimu rada.
 • Postavite obrtni prekidač na položaj za rad Image alternative.
Akumulator je prazan
 • Napunite akumulator energetskog sistema.
Snage potrošača je prevelika
 • Obratite pažnju na izlaznu snagu energetskog sistema. Nemojte da priključujete potrošač koji je veće snage od izlaznog voda.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od povređivanja usled nestručnog uklanjanja na otpad! Opasnosti po zdravlje prouzrokovane ispuštanjem gasova ili tečnosti.
 • Nemojte slati proizvod ako je kućište oštećeno.
 • Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.
 • Proizvod uklonite na otpad tako da ne može da dospe u ruke dece.
 • Proizvod odložite u otpad u Hilti Store ili se obratite preduzeću za odlaganje koje je nadležno za vas.
Image alternative Hilti Proizvodi su sa velikim udelom proizvedeni od reciklažnih materijala. Preduslov za ponovnu upotrebu je stručno razdvajanje materijala. U mnogim zemljama Hilti vaš stari uređaj vraća na reciklažu. Pitajte Hilti servis za klijente ili vašeg konsultanta za prodaju.
Image alternative
 • Električne alate, elektronske uređaje i akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke!

Garancija proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja o uslovima garancije, obratite se lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za smanjenje opasnih supstanci)
Image alternative
Ova tabelu važi za tržište Kine.

Hilti Li-Ion akumulatorske baterije

Sigurnosna uputstva i uputstva za upotrebuU ovoj dokumentaciji se koristi termin akumulatorska baterija za ponovo punjive Hilti litijum-jonske akumulatorske baterije, u kojima se nalazi više litijum-jonskih ćelija. One su predodređene za Hilti električne alate i smeju sa samo sa njima koristiti. Koristite samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije su u skladu sa tehničkim stanjem opremljene menadžementom ćelija i sistemom za zaštitu ćelija.
OpisAkumulatorske baterije se sastoje od ćelija, koje sadrže litijum-jonski sadržaj za akumuliranje, koji omogućava specifičnu energetsku gustinu. Nasuprot NiMH & NiCd akumulatorskim baterijama, litijum-jonske akumulatorske baterije podležu veoma malom memorijskom efektu, ali su zato veoma osetljive na primenu sile, duboko zamrzavanje ili visoke temperature. Videti Bezbednost
Odobrene proizvode za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com
Sigurnost
 • Nad akumulatorskim baterijima se ni u kom slučaju ne smeju vršiti izmene niti se njima sme manipulisati!
 • Nikada ne koristite reciklirane ili reparirane baterije, koje nisu odobrene od strane Hilti servisa.
 • Ne koristite ili ne punite akumulatorske baterije, koje su pretrpele strujni udar, koje su pale sa više od jednog metra ili su oštećene na neki drugi način. Redovno proveravajte vaše akumulatorske baterije na moguća oštećenja, npr. nagnječenja, rezove ili ubode.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ili električni alat sa akumulatorskim pogonom kao udarni alat.
 • U slučaju curenja tečnosti iz akumulatorske baterije izbegavajte direktan kontakt sa očima i kožom!
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih baterija može doći do curenja tečnosti i kontakta sa okolnim predmetima. Očistite delove na koje se to odnosi toplom sapunicom i zamenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nikada ne izlažite akumulatorske baterije povećanoj temperaturi, varničenju ili otvorenom plamenu. To može prouzrokovati eksplozije.
 • Ne dodirujte polove baterije svojim prstima, alatima, nakitom ili drugim predmetima od metala. To može prouzrokovati kratke spojeve, električne udare, požare ili eksplozije.
 • Držite akumulatorske baterije dalje od kiše i vlage. Tečnost koja je prodrla može prouzrokovati kratke spojeve, strujne udare, požare ili eksplozije.
 • Predviđene odgovarajuće punjače i električne alate koristite samo za taj tip akumulatorske baterije. Obratite pažnju na podatke u njihovim uputstvima za upotrebu.
 • Ne skladištite i ne koristite akumulatorsku bateriju u eksplozivnom okruženju sa zapaljivim tečnostima ili gasovima. Neočekivana smetnja u radu akumlatorske baterije pod takvim okolnostima može prouzrokovati eksploziju.
Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Kontaktirajte uvek vašeg Hilti servisnog partnera, kada se ošteti akumulatorska baterija.
 • Izbegavajte u slučaju curenja tečnosti direktan kontakt sa očima i/ili kožom, nošenjem zaštitnih naočara i rukavica.
 • Ubacite neispravnu akumulatorsku bateriju u nezapaljivu posudu i prekrijte je sa suvim peskom, kredom (CaCO3) ili silikatom (Vermiculit). Potom zatvorite poklopac tako da je nepropusan za vazduh i držite posudu podalje od zapaljivih gasova, tečnosti ili predmeta.
 • Uklonite na otpad posudu u vašoj Hilti Store ili se obratite preduzeću za uklanjanje otpada koje je nadležno za vas. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Za to koristite odobrena hemijska sredstva za čišćenje, kako biste uklonili tečnost baterije koja je iscurela.
Postupanje kod nefunkcionalnih akumulatorskih baterija
 • Obratite pažnju na neuobičajeno ponašanje u radu akumulatorske baterije poput problema sa punjenjem, dužim vremenima punjenja, znatnim padom performansi, neuobičajenom radu LED-a ili kod iscurelih tečnosti. Sve su to naznake unutrašnjih problema.
 • Ako sumnjate na unutrašnji problem sa akumulatorskom baterijom, kontaktirajte vašeg Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne funkcioniše, akumulatorska baterija se ne može puniti ili ako dolazi do curenja tečnosti, morate je ukloniti na otpad, kao što je gore opisano.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Mere u slučaju požara kod akumulatorske baterije
  UPOZORENJE
  Opasnost od požara akumulatorske baterije! Akumulatorska baterija koja gori ispušta opasne i eksplozivne tečnosti i isparenja, što može dovesti do povreda usled korozije, opekotina ili eksplozija.
 • Nosite ličnu zaštitnu opremu, ako gasite požar nad akumulatorskom baterijom.
 • Obezbedite dovoljnu provetrenost kako bi opasna i eksplozivna isparenja mogla da izlaze.
 • Odmah napustite prostoriju kod intenzivne pojave dima.
 • U slučaju iritacije disajnih puteva konsultujte lekara.
 • Požare kod akumulatorskih baterija gasite samo vodom. Protivpožarni aparati i protivpožarna ćebad su neefikasna kod litijum-jonskih akumulatora. Požari u okruženju se mogu gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje.
 • Nemojte pokušavati da pomerate velike količine oštećenih, zapaljenih ili iscurelih baterija. Nemojte uklanjati navedene materijale iz bližeg okruženja i tako izolujte navedene akumulatorske baterije na koje se to odnosi. Ukoliko požar ne možete ugasiti sa raspoloživim sredstvima pozovite vatrogasnu službu u blizini.
U slučaju pojedinačnog požara kod akumulatorske baterije:
 • Podignite je pomoću lopate i ubacite je u kofu sa vodom. Kroz efekat hlađenja se smanjuje opasnost od širenja požara na akumulatorske baterijske ćelije, koje još uvek nisu dostigle kritičnu temperaturu za paljenje.
 • Sačekajte dok se akumulatorska baterija potpuno ne ohladi.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Radna temperatura okoline između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije nemojte ostavljati na punjaču. Akumulatorsku bateriju nakon upotrebe uvek razdvojite od punjača.
 • Po mogućnosti, akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suvom mestu. Skladištenje na hladnom mestu povećava vreme rada akumulatorske baterije. Nikada ne ostavljajte akumulatorske baterije na suncu, na izvorima toplote ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smete slati poštom. Obratite se kompaniji za slanje pošiljki, ako želite da pošaljete neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada nemojte da transportujete bez ambalaže. Akumulatorske baterije bi trebalo tokom transporta zaštititi od prekomernih udaraca i od materijala koji sprovode struju ili izolovati od drugih akumulatorskih baterija, kako se ne bi dodirnule sa drugim polom baterije i prouzrokovale kratak spoj.
Održavanje i uklanjanje na otpad
 • Akumulatorske baterije održavajte čistim i daleko od ulja i masti. Takve nečistoće uklonite uz pomoć čiste, suve krpe.
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su prorezi za ventilaciju začepljeni. Proreze za ventilaciju oprezno očistite mekanom četkom.
 • Sprečite prodiranje stranih tela u unutrašnjost.
 • Ne izlažite akumulatorsku bateriju nepotrebnoj prašini ili prljavštini. Akumulatorsku bateriju čistite pomoću mekane četkice ili čiste, suve krpe.
 • Ne dozvolite da tečnost prodre u akumulatorsku bateriju. Ako je tečnost prodrla u akumulatorsku bateriju, tretirajte je kao oštećenu akumulatorsku bateriju i izolujte je u nezapaljivu posudu.
 • Videti Postupanje kod oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručno uklanjanje na otpad može dа izаzove opаsnost po zdrаvlje prouzrokovаnu ispuštanjem gаsovа ili tečnosti. Akumulatorsku bateriju odložite na otpad u Hilti Store ili se obratite nadležnom preduzeću za uklanjanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne odlažite u kućne otpatke.
 • Akumulаtorske baterije uklonite na otpad tаko dа ne mogu dа dospeju u ruke dece. Prekrijte priključke materijalom koji ne sprovodi struju, kako biste izbegli kratak spoj.