PROFIS Engineering standard

SOFTVER ZA PRORAČUN ANKERA

PROFIS Anchor postaje Hilti PROFIS Engineering Standard za ankerisanje osnovnih ploča

Hilti PROFIS Engineering Standard softver je programsko rešenje na cloud platformi koje Vam omogućava da radite proračun aplikacije ankerisanja na betonu i bloku.

Počnite sa korišćenjem Standard verzije, besplatno.

Širok spektar upotrebe                                                                   

PROFIS Engineering Standard sadrži SOFA, naš metod proračuna za kompleksne konfiguracije koje nisu pokrivene internacionalnim kodom. Takođe, možete izvoditi proračune u skladu sa zahtevima različitih internacionalnih kodova, za projekte namenjene za bilo koju zemlju u svetu. Naš softver zadovoljava Evropske (EUROCODE 2 DEO 4), Američke (ACI), Kanadske (CSA), Australijske (SA: TS 101) i Ruske (STO) standarde.                                                                                         

Ubrzajte i pojednostavite proces proračuna                                     

Naš PROFIS Engineering Standard softver čini proračun bržim,  zato što Vam omogućava da unesete i procesuirate više konfiguracija opterećenja istovremeno. Takođe, možete automatski izabrati model i osnovnu ploču. Konačno, projektovanje je mnogo efektivnije,  zahvaljujući sposobnosti softvera da prilogođava interfejs sa Vašim omiljenim podešavanjima.                                                                                           

Rezultat 60-to godišnjeg iskustva                                                           

Hilti PROFIS Engineering Standard softver je rezultat 60-to godišnjeg istraživanja i razvoja koja je naša kompanija posvetila hemijskom i mehaničkom sistemu ankerisanja. 

PITAJTE NAŠ TIM

KLJUČNE KARAKTERISTIKE HILTI PROFIS ENGINEERING STANDARD SOFTVERA

Metod proračuna                                                                                 

  • Aplikacije proračuna koje nisu pokrivene internacionalnim standardima, zahvaljujući našem SOFA metodu kalkulacije. 
  • Proračuni ankerisanja u betonu prema Evropskim  (EUROCODE 2 DEO 4), Američkim (ACI), Kanadskim (CSA), Australijskim (SA: TS 101) i Ruskim (STO) standardima.
  • Proračun ankerisanja u bloku, zahvaljujući našem specifičnom modulu za proračun nosivosti fiksiranja u bloku, zasnovan na smernicama ETAG 029 Dodatak C.                                                 

Karakteristike proračuna                                                                   

  • Uvezite iz MS Excel i procesuirajte nekoliko različitih nosivosti istovremeno. Izvezite u BIM/CAD i u kalkulator količine materijala.
  • Automatska selekcija optimalne konfiguracije ankera i minimalnih dimenzija osnovne ploče, zahvaljujući geometrijsko korektivnoj funkciji PROFIS softvera.
  • Proračun fiksiranja ankera u skladu sa nacionalnim standardima.
  • Kreiranje posebnih modela baziranih na specifičnim parametrima proračuna.
  • Rezultati: Kreiranje specifikacije i izveštaja sa rezultatima proračuna i informacijama o instaliranju.

Link za našu BIM/CAD biblioteku Hilti proizvoda

HILTI BIM/CAD BIBLIOTEKA

HILTI BIM/CAD BIBLIOTEKA

Saznajte više