TESTIRANJE ARMATURE I ANKERA NA GRADILIŠTU

Hilti testiranja naknadno postavljene armature i ankera

Hilti onsite testing

Ako su nepoznate karakteristike i nosivost osnovnog materijala, potrebno je da izvršite testiranje rebraste armature i ankera na gradilištu.

To je potrebno u slučaju da osnovni materijal nije pokriven ETA smernicama ili Hiltijevim tehničkim podacima, kao na primer, kada je osnovni materijal star ili oštećen beton ili stena.

Testiranjem na gradilištu izračunava se projektovana otpornost osnovnog materijala i može da se odredi koji sistem ankera je pravilan za upotrebu na vašoj instalaciji.

Testiranje na gradilištu može da se vrši destruktivnim i nedestruktivnom metodom.

KADA TREBA VRŠITI TESTIRANJE NA GRADILIŠTU

Možete da vršite testiranje na gradilištu u projektnoj fazi i nakon instalacije pričvrsnog sistema.

Hilti HAT 30 anchor tester

Testiranje na gradilištu tokom projektne faze

Tokom projektne faze, utvrđuje se otpornost osnovnog materijala i vrsta pričvrsnog sistema koji treba koristiti.

Hilti anchors for mechanical and electrical support

Testiranje na gradilištu nakon instalacije

Nakon instalacije sistema ankera, utvrđuje se kvalitet i bezbednost. Ovo testiranje mogu da traže vlasnici zgrade ili se može tražiti da bi se obezbedila usklađenost sa lokalnim propisima.

ŠTA SE ISPORUČUJE NAKON TESTIRANJA NA GRADILIŠTU

onsite testing report documents

Dobićete detaljan pismeni izveštaj i procenu sa tehničkim podacima testiranja.

Druge koristi od testiranja na gradilištu:

  • Uverićete se u ispravnost projektnog rešenja.
  • Biće utvrđene nosivosti osnovnog materijala.
  • Proveriće se kvalitet i ispravnost instalacije.

KO IZVRŠAVA HILTI TESTIRANJA NA GRADILIŠTU

Testiranja na gradilištu vrše naši obučeni inženjeri.

Radimo zajedno s vama na gradilištu sa tačnom i redovno kalibrovanom opremom da bismo obezbedili pouzdane rezultate.

Prilagođavamo naša testiranja na gradilištu prema vašim potrebama.

CENA

USLUGA CENA
Ispitivanje ankera nosivosti do 30kN 7.638,30 rsd bez PDV-a

PITAJTE INŽENJERA

TESTIRANJE NA GRADILIŠTU

  • Primena: testiranje ankera i rebraste armature na gradilištu
  • Ko ga izvršava: posebno obučeni i sertifikovani Hilti timovi
  • Šta radimo: testiramo rebraste armature i pričvrsne sisteme na gradilištu, uz dostavu pismenog izveštaja o testiranju i proceni
  • Kome je namenjeno: inženjerima, projektantima, šefovima gradilišta, građevinskim inspektorima
  • Cena: zavisno od vremena potrebnog za izvršenje testiranja