NAŠ PRISTUP KORPORATIVNOJ ODGOVORNOSTI

Hilti approach to corporate responsibility

Pažnja prema korporativnoj odgovornosti je deo naše kulture od trenutka osnivanja kompanije 1941. godine.

Takođe predstavlja sastavni deo našeg načina poslovanja.

Kompanija Hilti radi uz primenu etičkih principa s ciljem dugoročnog uticaja. Ponašamo se odgovorno prema našim članovima tima, kupcima, partnerima i dobavljačima, a takođe i prema životnoj sredini i društvu.

Verujemo da odgovorno ponašanje ide ruku pod ruku s dugotrajnim poslovnim uspehom.

NAŠE VREDNOSTI OSNAŽUJU ODGOVORNOST

Naš osećaj odgovornosti duboko je ukorenjen u našoj kulturi, a primenjen je od strane svih 23.000 članova našeg tima širom sveta, svakodnevno, bilo gde da se nalaze.

Naše vrednosti: integritet, hrabrost, timski rad i predanost definišu način rada naših timova, a takođe i njihov rad s našim partnerima van kompanije.

VIŠE O KORPORATIVNOJ ODGOVORNOSTI

ČLANOVI NAŠEG TIMA

ČLANOVI NAŠEG TIMA

Više informacija
ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

ZDRAVLJE I BEZBEDNOST

Više informacija
GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

Više informacija