KORPORATIVNA STRATEGIJA

Hilti corporate strategy

NAŠA STRATEGIJA ZA BUDUĆNOST - CHAMPION 2020

Champion 2020 je sledeće poglavlje naše korporativne strategije s ciljem da:

  • poveća naš tržišni udeo
  • nastavi s kreiranjem tehnologija, usluga i softvera, koji su različiti i izdvajaju se iz mase
  • kreira vrednost i efikasnost kapitala. To znači da je potrebno gledati na dugoročnu vrednost rasta naše kompanije a ne na kratkoročnu dobit.

Već smo spremni za značajno ubrzanje našeg rasta prodaje i dobivanje novog tržišnog udela, zahvaljujući znatnim ulaganjima u prodajne kapacitete i razvoj proizvoda i usluga.

Ali, čak iako je strategija Champion 2020 nova, dosta toga od naše stare strategije će ostati isto:

  • I dalje se snažno zalažemo za usku i direktnu saradnju s našim kupcima.
  • I dalje se zalažemo za kreiranje diferenciranih i najsavremenijih tehnologija, usluga i softvera.
  • I dalje isporučujemo operativnu izvrsnost.
  • I dalje se zalažemo za korporativnu kulturu snažno usmerenu na brigu o ljudima i postizanje rezultata.
  • 28.000 članova našeg Hilti tima širom sveta i dalje su duboko predani postizanju visokog učinka za sebe i svoje timove.

VIŠE O KOMPANIJI HILTI

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

GLAVNI CILJ I VREDNOSTI

Više informacija
NAŠ POSLOVNI MODEL

NAŠ POSLOVNI MODEL

Više informacija
KORPORATIVNA ODGOVORNOST

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Više informacija