NAŠA ISTORIJA

Hilti history

Od svog osnivanja 1941. godine, kompanija je značajno uznapredovala, a još uvek imamo velike ambicije u planu. Pogledajte našu istoriju da biste dobili predstavu o tome šta možemo da postignemo.

1941 - OSNIVANJE

Inženjer Martin Hilti (1915 – 1997) i njegov brat Eugen (1911 – 1964) osnivaju Hilti Maschinenbau OHG u Schaanu, Liechtenstein.

1948 - Prijava patenta

Martin Hilti po prvi put posvećuje svoju pažnju tehnologiji pričvršćivanja i podnosi prijavu patenta za to. Početkom pedesetih godina prošlog veka, lansirani su alati na ručno pokretanje i pištolji za eksere.

1952 - PRODAJA

Kompanija Hilti dogovara prodajnu saradnju u Italiji; radi se o njenom prvom međunarodnom kupoprodajnom ugovoru.

1957 - NAPREDAK

DX 100 je prvi alat na svetu na barutni pogon i predstavlja tehnološki napredak kompanije Hilti.  Ranih šezdesetih godina prošlog veka, kompanija Hilti je aktivna u oko 30 zemalja.

1962 – MEĐUNARODNO POSLOVANJE

Kompanija Hilti već radi u oko 30 zemalja.

1964 - RASTANAK

20. novembra, Eugen Hilti, jedan od saosnivača kompanije, umire u 53. godini. Kao izuzetni organizator, značajno je doprineo ekspanziji kompanije. Takođe je bio vrlo angažovan u Državnoj komisiji za šegrtovanje sve do svoje prerane smrti.

1967 – MOĆNE INOVACIJE

Uvođenjem elektro-pneumatske čekić bušilice Hilti TE 17, TE serija razvija se u najobuhvatniju seriju alata.

U istom periodu, kompanija Hilti razvija prve sisteme mehaničkih ankera.

1970 – MEĐUNARODNI PROIZVODNI POGONI

Otvara se prvi međunarodni proizvodni pogon u Thuringenu, u regiji Vorarlberg (Austrija). 

1971 - EKSPANZIJA

Otvara se proizvodni pogon u Kauferingu, u blizini Minhena (Nemačka), kojem sledi još nekoliko proizvodnih pogona širom sveta.

1973 - PROŠIRENJE

Novoosnovana kompanija Hilti Entwicklungsgesellschaft (HEG) u Minhenu (Nemačka) razvija tehnologije bušenja i montaže i sisteme ankera.

Kompanija proširuje svoju upravljačku bazu. Četvoročlani Izvršni odbor preuzima svoje dužnosti. 

1975 – INTEGRACIJE

U Izvršnom odboru dolazi do imenovanja tri zamenika članova. Michael Hilti se pridružuje kompaniji i preuzima oblasti marketinga i prodaje.

1980 - PRERASPODELA I OSIGURAVANJE BUDUĆNOSTI KOMPANIJE

Stvaranje regionalnih tržišta Amerike, Afrike, Azije i Evrope.

Osnivanje porodične zadužbine Martin Hilti Family Trust.

1982 - IMENOVANJE

Michael Hilti je imenovan za potpredsednika Izvršnog odbora.

1985 - FOKUS

Proizvodne oblasti koje obuhvaćaju sisteme ankera, direktno pričvršćivanje i bušenje i rušenje postaju potpuno funkcionalna proizvodna odeljenja. Svako odeljenje uključuje funkcije upravljanja proizvodom, istraživanje i razvoj, logistiku, kontrolu, kupovinu i proizvodnju.

1986 - LIDERSTVO

Prezentacija „Strategy 2000“ se po prvi put fokusira na segmentaciji tržišta. Osim toga, dolazi do uvođenja globalno uniformisane korporativne kulture pod motom „Liderstvo čini razliku”.

1990 – PROMENA U UPRAVI

Martin Hilti ustupa položaj glavnog izvršnog direktora svom sinu Michaelu.

Ostaje predsednik Upravnog odbora.

1991 – GLOBALIZACIJA

Nastavlja se širenje međunarodnih trgovačkih organizacija. Slede ogranci u Rusiji, Južnoj Americi i Aziji. Za kompaniju Hilti počinje vreme globalizacije.

1994 - TRANZICIJA

Martin Hilti ustupa položaj predsednika Upravnog odbora Michaelu Hiltiju i ostaje počasni predsednik Upravnog odbora. Pius Baschera postaje glavni izvršni direktor. Po prvi put, neko ko nije član porodice preuzima liderstvo.

1996 – OSNOVNA DELATNOST

Usvojena je nova pobednička „3C strategija” koja se zasniva na kupcu (customer), kompetentnosti (competence) i koncentraciji (concentration).

1997 - NASLEDSTVO

19. avgusta, Martin Hilti, saosnivač kompanije, umire u 82. godini.

2002 - UMREŽAVANJE

Lansiranje standardizovanih poslovnih procesa i podataka na globalnom nivou, koji postaju osnova za kasnije značajne uspehe u efikasnosti i produktivnosti.

2003 - NAGRADA

Grupaciji Hilti dodeljena je nagrada „Carl Bertelsmann Prize“ za uzornu korporativnu kulturu.

2004 - KULTURA

Moto „Liderstvo čini razliku“ zamenjuje se motom „Put naše kulture“. Značajan aspekt nove korporativne kulture predstavljaju obavezna obuka i kursevi za sve zaposlene širom sveta.

2006 – PROMENE U UPRAVNOM ODBORU

Na kraju te godine Pius Baschera predaje odgovornost Bou Risbergu kao novom glavnom izvršnom direktoru. Baschera ostaje predsednik Upravnog odbora. Majkl Hilti ostaje član Upravnog odbora.

2009 – FABRIKE

Hilti otvara osmi proizvodni pogon u svetu u Metamorosu (Meksiko).

Ostali proizvodni pogoni se nalaze u Schaan (Liechtenstein) Thüringenu (Austrija), Kauferingu i Strassu (Nemačka), Zhanjiangu i Šangaju (Kina) i Kecskemétu (Mađarska).

FINANSIJSKA KRIZA

Zbog pada prometa od 20%, kompanija je prinuđena na preusmeravanje.

2014 – UPRAVA

Christoph Loos postaje peti glavni izvršni direktor u istoriji kompanije Hilti.

STRATEGIJA

Pod liderstvom novog glavnog izvršnog direktora, kompanija usklađuje svoju strategiju za nadolazeće godine. Glavni aspekt strategije „Champion 2020“ je diferencijacija putem premium proizvoda.

2015 – CENTAR ZA INOVACIJE

Novi, moderni centar za inovacije s više od 450 zaposlenih, svečano je otvoren u sedištu kompanije Hilti u Schaanu, Liechtenstein.

PREMEŠTANJE

Američko sedište vrši premeštaj iz Tulse, Oklahoma u Plano, u blizini Dalasa, u Teksasu.

PROMET

Po prvi put, kompanija Hilti prelazi prag prometa od jedne milijarde američkih dolara u Severnoj Americi.

2016 - ZALAGANJE

Kompanija Hilti potpuno renovira svoje sedište i zgrade kompanije, pokazujući svoje zalaganje u Liechtensteinu.