KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Hilti corporate governance

IZBOR I MANDAT ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Članovi Upravnog odbora korporacije Hilti biraju se na tri godine na godišnjoj glavnoj skupštini. Kao pravilo, direktori služe do četiri mandata, ali ne duže od kraja poslovne godine u kojoj pune 70 godina starosti.

DODELA ODGOVORNOSTI I DUŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA

Uz zakonski definisane dužnosti, Upravni odbor specifično donosi odluke vezane za osnovni smer strategije Grupacije, njeno dugotrajno i godišnje strategijsko planiranje, važne poslovne odluke, kao i planiranje sukcesije samog Upravnog odbora i planiranje sukcesije i imenovanje Izvršnog odbora.

ODBOR ZA REVIZIJU

Odbor za reviziju pomaže Upravnom odboru u ispunjavanju nadzornih odgovornosti koje se odnose na prakse računovodstva i finansijskog izvještavanja korporacije Hilti i njenih društava kćeri, u skladu sa zakonima i propisima; takođe se bave internim i eksternim postupcima revizije, kao i kontrolom upravljanja rizikom. Sveobuhvatna odgovornost za zadatke delegirane Odboru za reviziju pripada Upravnom odboru. 

INTERNA REVIZIJA

Odeljenje za internu reviziju, korporativna revizija, pomaže Upravnom odboru u praćenju stanja interne kontrole u okviru kompanija Grupacije. Da bi to postigla, korporativna revizija sprovodi revizije fokusirane na kontrole u okviru glavnih ciklusa transakcije, kao i na procese upravljanja odabranim korporativnim rizicima. Cilj korporativne revizije je pružanje transparentnosti u kontrolisanom okruženju Grupacije i omogućavanje bezbednosti u okviru resursa Grupacije.

UPRAVLJANJE RIZIKOM

Grupacija održava postupak upravljanja rizikom na nivou celog preduzeća, koji uključuje kompletan popis rizika s različitim vlasnicima rizika, zaduženim za upravljanje svim poznatim strategijskim i finansijskim rizicima, kao i nepredviđenim rizicima u Grupaciji. U okviru svojih rizika, vlasnici rizika odgovorni su za procenu, primenu, proveru i praćenje usklađenosti s odgovarajućim merama za smanjenje rizika. Što se tiče finansijskih i nepredviđenih rizika, korporativni menadžer rizika je odgovoran za postupak izveštavanja o rizicima i obezbeđenje verodostojnosti sadržaja izveštaja i utvrđenih mera koje se odnose na identifikovane rizike. Korporativna revizija proverava odabrane rizike kao do svojih internih provera u kompanijama Grupacije (vidi gore) i u korporativnim funkcijama kojima upravljaju odgovarajući vlasnici rizika. Što se tiče strategijskih rizika, Odeljenje za korporativni razvoj vodi godišnje radionice o pregledu strategija s Izvršnim odborom. Odbor za reviziju u ime Upravnog odbora redovno vrši proveru izveštaja o upravljanju rizikom.

NAKNADA UPRAVNOG ODBORA I KORPORATIVNOG MENADŽMENTA

Članovima Upravnog odbora plaća se fiksna godišnja naknada plus jednokratna isplata za troškove. Predsednik prima dodatnu varijabilnu komponentu. Direktor ne prima dodatnu naknadu za izvršavanje funkcije Odbora za reviziju. Bivši članovi Upravnog odbora ne primaju nikakvu naknadu.

Članovi korporativnog menadžmenta (izvršni upravljački tim i Izvršni odbor) godišnje primaju osnovnu platu i varijabilnu naknadu vezanu za rezultate. Članovi Izvršnog odbora primaju otpremninu uz zakonsko pravo na penziju iz fonda za penzijsko osiguranje.

Bivši članovi izvršnog upravljačkog tima ne primaju dodatne naknade osim penzije iz obaveznog fonda za penzijsko osiguranje. Ukupno stanje naknada je detaljno prikazano u finansijskom izvještaju Grupacije.

PRAVA UČEŠĆA DEONIČARA

Detalji o deoničarskom kapitalu i učešćima navedeni su u konsolidovanim finansijskim izveštajima Grupacije. Odluke skupštine deoničara uglavnom se donose apsolutnom većinom zastupljenih glasova. Za promenu statuta društva, ili za odluke koje se odnose na promene u deoničarskom kapitalu i učešćima, pravima upisa, širenju ili ograničavanju obima poslovanja, kao i o spajanjima, transformacijama ili likvidaciji kompanije, potrebna je većina od najmanje tri četvrtine zastupljenih glasova.

REVIZORI

Provere konsolidovanih finansijskih izveštaja Grupacije i finansijskih izveštaja korporacije Hilti sprovodi PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

VIŠE O KOMPANIJI HILTI

NAŠA ISTORIJA

NAŠA ISTORIJA

Više informacija
KORPORATIVNA ODGOVORNOST

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Više informacija