Proračun ankera - trening za inžinjere

Proračun ankera - trening za inžinjere

Tehnički trening koji će povećati vašu produktivnost

  • Da li birate najbolje ankere za datu aplikaciju?
  • Da li proračun u potpunosti prati EC2?
  • Da li je anker ploča zaista idealno tvrda?

Ako često sebi postavljate ova pitanja, onda je ovo trening za Vas!

UVOD

Shvatamo da je proračun ankerne veze čelik-beton bitan, ali ipak mali deo vašeg dnevnog posla. Kako bismo vam pomogli da optimizirate ovaj proces, napravili smo seriju treninga.

Obuhvaćene su teme od osnovnog do naprednog proračuna, relevantne za tek diplomirane, kao i za iskusne inženjere.

Sadržaj je pripremljen od strane Hilti eksperata i dostupan je u digitalnom formatu, kao i na sastancima uživo. Ovi treninzi će vam pomoći da iskoristite sav potencijal Hilti PROFIS Engineering sofvera i efikasno proračunavate ankerne veze čelik-beton.

REZIME

Trening za proračun ankera, namenjen inžinjerima, će vam omogućiti uštedu vremena potrebnog za proračun i do 50%

Naš trening vam daje snažnu osnovu za proračun veze čelik-beton, sa naknadno ugrađenim ankerima. Benefiti treninga:

  • Pregled regulative i kako ona utiče na proračun ankera.
  • Znanje koje vam omogućava da iskoristite pun potencijal PROFIS Engineering softvera.
  • Kontinuinirani profesionalni razvoj i Hilti sertifikat.
  • Pristup rastućoj digitalnoj bazi informacija o proračunu ankera.

MODULI

Ankeri - osnove proračuna

Ankeri - osnove proračuna

Šta su naknadno ugrađeni ankeri?

Pregled različitih tipova ankera i principa njihovog rada. Glavni faktori pri izboru ankera.

Old HST in Railing, Hand-railing

Pregled regulative

Koja regulativa se primenjuje pri proračunu ankera?

Pregled regulative za proračun i kako proizvođači obezbeđuju tehničke podatke koji podležu ovoj regulativi.

EC2 Proračun ankera (za statička opterećenja)

EC2 Proračun ankera (za statička opterećenja)

Kako uraditi proračun koji prati EN1992-4

Detaljan pregled statičkog proračuna prema EN1992-4 i uporedni prikaz u odnosu na ETAG 001.

Proračun naknadno ugrađenih ankera

Proračun naknadno ugrađenih ankera

Kako uraditi proračun naknadno ugrađenih ankera

Pregled tipičnih poteškoća koje se javljaju pri proračunu veze čelik-beton. Praktična demonstracija kako najefikasnije koristiti PROFIS Egineering za proračun veze.