JEDNOSTAVNO PROJEKTOVANJE NAKNADNO POSTAVLJENE ARMATURE

Hiltijev softver za 3D projektovanje PROFIS Rebar

Hilti PROFIS rebar 3D design software

Hiltijev softver za projektovanje PROFIS Rebar vam pomaže u projektovanju širokog spektra primena za armaturu.

Možete projektovati i prema Evrokodu 2 i prema Hiltijevim metodama projektovanja, koje vam omogućuju da projektujete primene koje nisu obuhvaćene Evrokodom 2.

Hiltijeva metoda projektovanja omogućuje jednostavno projektovanje za kraće dužine ankerisanja.

Hiltijev softver PROFIS Rebar uključuje sve Hiltijeve proizvode armature, koji su rigorozno

testirani i odobreni i koji zadovoljavaju najstrože standarde bezbednosti.

Hiltijev softver PROFIS Rebar se takođe bez problema integriše sa softverima AutoCAD® i Revit® i direktno je povezan s našom BIM/CAD bibliotekom, što vam omogućuje da odmah unesete bilo koji Hiltijev model armature u vaš projekat.

Iskoristite moćni potencijal Hiltijevog softvera PROFIS Rebar da biste:

 • izvršili veliki broj izračunavanja;
 • projektovali sa kraćim dužinama ankerisanja Hiltijevim metodama projektovanja i pomoću hemijskih lepkova;
 • projektovali u skladu sa Evrokodom 2;
 • povezali izračunavanja direktno s Hiltijevom BIM/CAD bibliotekom, sa 2D i 3D modelima svih proizvoda armature i njihovim tehničkim podacima;
 • integrisali bez problema sa softverima za projektovanje AutoCAD® i Revit®;
 • brzo generisali detaljne tehničke izveštaje, uključujući odobrenja, informacije o proizvodu i metode projektovanja.

Sa našim alatima za projektovanje, jednostavnim i lakim za upotrebu, možete izračunati:

 • dužine preklapanja spojeva uz napetost i kompresiju;
 • dužine ankerisanja za šipke;
 • dužine ankerisanja za posebne krute spojeve;
 • različita opterećenja: statička, seizmička, otpornost na vatru i otpornost na zamor;
 • za različite uslove: vlažni ili suvi beton;
 • za različite metode bušenja: bušenje čekić bušilicom ili dijamantsko bušenje sa ili bez alata za ogrubljivanje površina.

PRISTUP HILTIJEVOM SOFTVERU PROFIS REBAR

Možete besplatno da pristupite Hiltijevom softveru PROFIS Anchor ovde na Hilti onlajn. Samo se upišite ili prijavite.

PITAJTE INŽENJERA