SOFTVER ZA PROJEKTOVANJE SISTEMA MODULARNIH NOSAČA

Softver za instalaciju i projektovanje, prilagođen i sa predlozima

Hilti PROFIS Installation software

Sa Hiltijevim softverima i aplikacijama za projektovanje PROFIS Installation, možete da projektujete složene primene bez potrebe stručnog znanja i saveta.

Brojne mogućnosti uključuju projektovanje nosača za cevi, vazdušnih kanala i kablovskih regala.

Izuzetni građevinski projekti širom sveta izrađeni su upotrebom Hiltijevog softvera za projektovanje PROFIS Installation. Među njima se ističe najviša zgrada u Evropi, the Shard.

PREDNOSTI PROJEKTOVANJA HILTIJEVIM SOFTVEROM PROFIS INSTALLATION

Hilti PROFIS Installation software

Hiltijevim softverom za projektovanje PROFIS Installation možete da:

  • prilagodite svoj projekat u 3D editoru od početka ili da koristite naš modul sa predloškom projekta da biste odabrali projekat iz široke lepeze uobičajenih primena. U oba načina projektovanja, možete da priložite projektu svoje vlastite elemente;
  • se direktno povežete sa BIM/CAD bibliotekom, punom 2D i 3D objekata Hiltijevih sistema modularnih nosača, rigorozno testiranih i usklađenih sa propisima;
  • se povežete bez problema sa programima Revit® i AutoCAD® tako da možete da izvezete vaš projekat modularnih nosača direktno u vaš softver za građevinsko projektovanje;
  • kreirate sofisticirane izveštaje, sa detaljnom strukturalnom analizom, koja prikazuje premeštanje, geometriju bazne ploče i procenu ankerisanja vaše primene. Sve ove funkcije su korisne za proveru bezbednosti vašeg projekta i njegove spremnosti za inspekciju;
  • da integrišete Hiltijev softver PROFIS Installation sa svim našim proizvodima, tehnologijama i uslugama inženjeringa, da bismo vam pružili sveobuhvatna rešenja od projektovanja i konstrukcije do funkcionisanja same zgrade;
  • da iskoristite decenije istraživanja i stručnosti kompanije Hilti u oblasti sistema modularnih nosača da biste procenili rešenja koja vam najbolje odgovaraju i koja su optimalna za vašu zgradu.

PROJEKTOVANJE HILTIJEVIM SOFTVEROM PROFIS INSTALLATION

Channel Design (Projektovanje kanala)

•  Izračunava sve kanale ili držače za instalaciju

•  Jednostavna funkcija za unošenje podataka

•  Pronalazi najjeftiniji kanal ili držač iz Hiltijevog portfolija

Template Design (Predložak projekta)

•  Baza podataka prethodno projektovanih predložaka za sve sisteme kanala

•  Jednostavna funkcija za unošenje podataka

•  Dobićete statički izveštaj o načinu upotrebe Hiltijevih konektora i kanala

•  Dobićete sastavnicu sa uputstvima za instalaciju

Fixed Point Design (Projektovanje fiksnih tačaka)

•  Rešenja za izračunavanje širenja: savijenog kraka, U savijanja, spoja aksijalnog širenja

•  Pronalazi najjeftinije Hiltijevo rešenje sa fiksnim tačkama

•  Dobićete sastavnicu sa uputstvima za instalaciju

3D Design (3D projektovanje)

•  Modelovanje i analiza 3D statičkih sistema

•  Prilagođeno projektovanje

•  Dobićete statički izveštaj o načinu upotrebe Hiltijevih konektora i kanala

•  Dobićete sastavnicu sa uputstvima za instalaciju

Seizmic design (Seizmičko projektovanje)

•  Baza podataka prethodno projektovanih predložaka za seizmičke primene uključujući način upotrebe seizmičkih delova za instalaciju

•  Uključuje izračunavanje i slučajeve opterećenja na osnovu seizmičkih propisa

•  Dobićete sastavnicu sa uputstvima za instalaciju

•  Dobićete statički izveštaj o načinu upotrebe Hiltijevih konektora i kanala

KAKO SOFTVER PROFIS INSTALLATION RADI U PRAKSI

PITAJTE INŽENJERA