Hilti

Osobine i primene

Klip x-351 bt p 1024 #378676
Primene
  • Pričvršćivanje pričvršćivača rešetke X-BT (kratki M8) za čelik sa oplatom

Tehnički podaci

Klip x-351 bt p 1024 #378676

Konsalting i podrška