Hilti

Osobine i primene

Kofer TE 500-AVR plazan #2211862
Osobine
  • Zaštita alata tokom skladištenja i transporta
  • Tri panela za pregled za lako prepoznavanje odloženog alata
Primene
  • Skladištenje i transport Hilti razbijača

Tehnički podaci

Kofer TE 500-AVR plazan #2211862

Konsalting i podrška