Hilti

Osobine i primene

Osobine
  • Lako ubrizgavanje, čak i na niskim temperaturama
  • Dugme za podešavanje doze za precizno, kontrolisano raspršivanje
  • Brzo i lako ubacivanje pakovanja u foliji
  • Visok kapacitet baterije (do 100 x 500 ml pakovanja folije)
  • Automatsko otpuštanje pritiska da ne bi bilo rasipanja maltera
Primene
  • Ubrizgavanje adhezivne smese Hilti HIT za pričvršćivanje ankerskih i armaturnih šipki u betonu i zidanim površinama
  • Nema potrebe za spoljašnjim izvorom napajanja
  • Za upotrebu zajedno sa crnim ili crvenim držačem patrone od 500 ml
  • Serijski pričvršćivači i/ili ubrizgavanje u dubokim izbušenim rupama

Product Variants & Sets

Tehnički podaci

Konsalting i podrška