Dijamantsko bušenje

Saznajte kako su naše dijamantske krune za bušenje i sistemi projektovani za visoku produktivnost tokom mokrog ili suvog bušenja krunom, pod velikim ili manjim opterećenjima, u betonu i cigli

Saznajte kako su naše dijamantske krune za bušenje i sistemi projektovani za visoku produktivnost tokom mokrog ili suvog bušenja krunom, pod velikim ili manjim opterećenjima, u betonu i cigli
DD 30-W dijamantska bušilica Kompaktna, lagana mašina za dijamantsko bušenje, za mokro, ručno bušenje krunom ankera za velika opterećenja i otvora za armaturne šipke prečnika 8–35 mm (5/16 – 1-3/8")
DD 120 dijamantska bušilica Izuzetno kompaktna, lagana i mobilna mašina za dijamantsko bušenje, za bušenje krunom sa postolja prečnika 16–162 mm (5/8 – 6-3/8")
DD 160 dijamantska bušilica Kompaktna, ali moćna mašina za dijamantsko bušenje, za bušenje krunom sa postolja prečnika 25–202 mm (31/32 – 7-15/16”)
DD 350-CA dijamantska bušilica Sistem sa motorom visoke frekvencije i jedinicom za automatsko uvođenje, za dijamantsko bušenje za velika opterećenja, za bušenje krunom sa punom opremom u srednjim i većim prečnicima do 500 mm (19-11/16")
DD 500-CA dijamantska bušilica 3-fazni sistem sa motorom visoke frekvencije i jedinicom za automatsko uvođenje, za dijamantsko bušenje za velika opterećenja, za bušenje krunom sa punom opremom u srednjim i većim prečnicima do 600 mm (23-5/8")
Postolje za busenje DD-HD 30-CA Postolje za bušenje za Hilti mašine za bušenje krunom za velika opterećenja (pogledajte tehničke podatke za kompatibilnost alata)
Dodatak za secenje DD AF-CA 220-480V Jedinica za automatsko uvođenje koja pomaže u procesu bušenja pomoću sistema za dijamantsko jezgrovanje sa punom opremom – za upotrebu sa DD 350-CA i DD 500-CA
Vakuum pumpa DD VP-U 230V Vakuumske pumpe za pričvršćivanje dijamantskih sistema za bušenje bez potrebe za bušenjem i ankerisanjem