Pribor za testere

Pokaži mi pribor za testere, od priključaka, rezervnih delova, štitnika i navlaka do pribora za sakupljanje prašine

Pokaži mi pribor za testere, od priključaka, rezervnih delova, štitnika i navlaka do pribora za sakupljanje prašine
Kofer SJ 6-A22 Pribor za ubodne testere kao što su umeci protiv rascepljivanja i navlake sa niskim trenjem