Skip to main content

Mašine za dijamantsko jezgrovanje

Saznajte kako su naše mašine za dijamanstsko jezgrovanje dizajnirane za visoku produktivnost kada se koriste ručno ili sa punom opremom tokom laganog ili mokrog ili suvog jezgrovanja sa velikim opetrećenjima

Bušilica za dijamantsko jezgrovanje
Pokaži mi mašine za dijamantsko mokro ili suvo jezgrovanje betona i zidanih površina, ručno ili sa punom opremom
Stalci za bušenje
Pokaži mi stalke za bušenje i segmentne stubove dizajnirane za mašine za dijamantsko jezgrovanje sa punom opremom
Sistem za upravljanje vodom
Pokaži mi sisteme za upravljanje vodom dizajnirane tako da omoguće potpunu autonomiju vode i lako odlaganje mulja tokom bušenja krunom betona i zidanih površina
Upravljanje muljem i vodom
Pokaži mi pribor za upravljanje vodom i muljem dizajniran i za dovod vode i za prikupljanje vode i mulja tokom bušenja krunom u betonu
Vakuumske pumpe
Pokaži mi vakuumske pumpe dizajnirane za lakše pričvršćivanje vakuumskih osnovnih ploča bez ankerisanja
Stezne glave
Pokaži mi stezne glave za mašine za dijamantsko jezgrovanje
Osnovne ploče
Pokaži mi vakuumske osnovne ploče za stalke za bušenje
Jedinice za automatsko uvođenje
Pokaži mi automatske jedinice za uvođenje dizajnirane za autonomno bušenje krunom pomoću mašina za dijamantsko jezgrovanje
Elementi za fiksiranje
Pokaži mi montažne elemente, vretena, matice i komplete za pričvršćivanje stalaka za bušenje
Ostali pribor za uređaje za dijamantsko bušenje
Pokaži mi pribor za mašine za dijamantsko jezgrovanje – ručne volane, odstojnike i ploče za oštrenje
Prijavite se da biste nastavili
Registruj se
Obratite nam se
Kontakt
Dodano u korpu
Dodano u korpu
Idi na korpu za kupovinu