Konektori za osnovu

Osnovne ploče, čelične stege i kuke sa završnim slojem površine od nerđajućeg čelika za pričvršćivanje za beton, zidane površine, čelične grede, metalne krovne pokrivače i drugo

Osnovne ploče, čelične stege i kuke sa završnim slojem površine od nerđajućeg čelika za pričvršćivanje za beton, zidane površine, čelične grede, metalne krovne pokrivače i drugo
MGL 2-R Osnovna ploča za manja opterećenja A4 od nerđajućeg čelika (metričke mere)
MGS 2-R Osnovna ploča za standardna opterećenja A4 od nerđajućeg čelika (metričke mere)