Komponente prskalica

Komponente za modularne primene prskalica

Komponente za modularne primene prskalica
MQ-41/3 kanal Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 41 mm i debeli 3 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQK-41/3 konzola Pocinkovana konzola sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 41 mm, debljine 3 mm
MQK-72 konzola Pocinkovana konzola sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 72 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQW-S ugaona konzola Pocinkovani teški uglovi od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala u srednjim/teškim opterećenjima