Seizmičke komponente

Hilti konektori za kanale i podupiranje za širi spektar mehaničkih i električnih primena u seizmičkim oblastima

Hilti konektori za kanale i podupiranje za širi spektar mehaničkih i električnih primena u seizmičkim oblastima
MQS-AB konzola konektor za šipku Unapred sklopljeni pocinkovani konektor za podupiranje navojnih šipki za prilagodljiviju instalaciju u širokom opsegu seizmičkih primena
MT-S-CH seizmička šarka šipke Unapred sklopljeni pocinkvoani konektor za podupiranje navojne šipke sa povećanim kapacitetom opterećenja za montiranje na osnovni materijal
MQS-H konzola konektor za šipku Unapred sklopljeni pocinkovani konektor za podupiranje navojne šipke sa boljim podešavanjem ugla za spajanje 2 navojne šipke radi više seizmičkih primena