Standardni hardver za seizmičke primene

Standardni delovi za sklapanje modularnih MEP struktura za podupiranje u seizmičkim zonama, suvim i korozivnim okruženjima

Standardni delovi za sklapanje modularnih MEP struktura za podupiranje u seizmičkim zonama, suvim i korozivnim okruženjima
AM Pocinkovana navojna šipka sa navojem od čelika klase 4.8 koji se koriste kao dodatak za razne primene
r1351 Pocinkovana šestougaona navrtka u klasi 8 koja odgovara DIN 934
r6023 Pocinkovana pljosnata podloška u skladu sa standardom ISO 7093 koristi se u različitim primenama
r6022 Ravna podloška slična standardu ISO 7089