Hilti

Osobine i primene

Osobine
  • Dizajnirano za standardne debljine izolacionog materijala (materijal: elastomerni kaučuk)
  • Odličan spoj između prstena cevi za rashladne sisteme i izolacionog materijala (elastomerni kaučuk)
  • Kompletno izolovan sistam (nema termalnih kratkih spojeva)
  • Integrisana barijera isparavanja (difuzija)
  • Akustički izolovani sistem
Primene
  • Za montiranje rashladnih cevi u industriji i klimatizaciji do 221 mm
  • Lako postavljanje izolacione jedinice (samolepivo zatvaranje)
  • Nisu potrebne zaptivne smese

Product Variants & Sets

Tehnički podaci

Dokumenti i video zapisi

Konsalting i podrška