Sistem kanala za srednja opterećenja (MQ)

Sistemi kanala sa srednjim opterećenjem za instalaciju potpora cevi, vodova za ventilaciju i kanala za kablove. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja

Sistemi kanala sa srednjim opterećenjem za instalaciju potpora cevi, vodova za ventilaciju i kanala za kablove. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja
MQ-41-F kanal MQ dupli kanal za instalaciju pocinkovan vrućim cinkovanjem (HDG) za primene u srednjim opterećenjima
MQK-21-F konzola Vruće cinkovane (HDG) konzole za primene u srednjim opterećenjima
MQK-41-F konzola Vruće cinkovana (HDG) konzola sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 41 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQK-41 D-F Dupli nosač pocinkovan vrućim cinkovanjem (HDG) za primene u srednjim opterećenjima
MQN-HDG plus Spojnica za kanale pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za spajanje svih elemenata sa „leptir“ otvorima
MQM-F leptirasta navrtka Leptiraste navrtke pocinkovane vrućim cinkovanjem (HDG) za spajanje komponenti modularnog sistema podupiranja
MQP-1-F stopa kanala Vruće cinkovana (HDG) stopa kanala za pričvršćivanje kanala za beton u primenama u lakim/srednjim opterećenjima
MQP-F stopa kanala Stopa kanala pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za pričvršćivanje kanala za beton
MQT-F stega za NP profile Stega za NP profile pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za spajanje MQ potpornih kanala direktno sa čeličnim gredama
MT-C-LDP L1 OC ugaoni konektor Ugaoni konektor za sklapanje strukture potpornih kanala ili kanala sa pločom za distribuciju opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja