Sistem kanala za višestruka opterećenja (MT)

Fleksibilniji sistem potpornih kanala i nosača, lakši za korišćenje, za montažu praktično svih potpora cevi, ventilacionih cevovoda i regala u blago korozivnim okruženjima

Fleksibilniji sistem potpornih kanala i nosača, lakši za korišćenje, za montažu praktično svih potpora cevi, ventilacionih cevovoda i regala u blago korozivnim okruženjima
MT-15 L profil Kanal za L profil za izuzetno mala opterećenja, za upotrebu u zatvorenom prostoru
MT-20 profil Kanal za L profil za mala opterećenja, za trapeze, za upotrebu u zatvorenom prostoru
MT-AB-L 45 ugaoni nosač Ugaoni nosač pod uglom od 45 stepeni za ankerisanje podupiranja struktura potpornih kanala MT-40 i MT-50 za beton
MT-S-RS ukrućivač za šipke Unapred sklopljeni konektor za pričvršćivanje potpornog kanala oko navojne šipke da bi se obezbedilo seizmičko podupiranje
MT-ZW OC ravna podloška Ravna podloška za pričvršćivanje obujmica za cevi za potporni trapez, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-40/50 U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT
MT-CC-60 U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT
MT-CC-40D U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT