Sistem kanala za srednja opterećenja (MQ)

Sistemi kanala sa srednjim opterećenjem za instalaciju potpora cevi, vodova za ventilaciju i kanala za kablove. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja

Sistemi kanala sa srednjim opterećenjem za instalaciju potpora cevi, vodova za ventilaciju i kanala za kablove. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja
MQ-21.5 kanal Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 21 mm za primene u lakim/srednjim opterećenjima
MQ-41-L Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 41 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQ-41 D-F kanal Pocinkovani MQ dupli kanal za instalaciju za primene u srednjim opterećenjima
MQ-41/3 kanal Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 41 mm i debeli 3 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQZ-RI Gumeni umeci kanala za zvučnu izolaciju
MQK-21-L Pocinkovani nosač sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 21 mm za primene u zatvorenom prostoru, u srednjim opterećenjima
MQK-41 Pocinkovani nosač sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 41 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQA-S Pocinkovano ležište stege za cev za spajanje komponenti sa navojem sa MQ/HS potpornim kanalima
MQM krilna matica Pocinkovane leptiraste navrtke za spajanje komponenti modularnog sistema podupiranja
MQZ-TW Podloška za kanal sa integrisanom navrtkom
MQZ-U Pocinkovana podloška za instalaciju za metričko pričvršćivanje u „leptir“ otvorima
MQA-B Ležište prstena za cev
MQW-H2 Ugaoni nosač sa velikim horizontalnim kapacitetom opterećenja
MQW-8/90 Pocinkovani ugao od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-S Pocinkovani teški uglovi od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala u srednjim/teškim opterećenjima
MQV Pocinkovana spojnica za kanale koristi se kao produžni deo za MQ potporne kanale
MQP-U Pocinkovani obrtni element za podupiranje modularnih sistema podupiranja sa navojnom šipkom
MQB Pocinkovana stega za međusobno poprečno spajanje MQ potpornih kanala
MQT Stega za NP profile
MQT pričvrsna stega Pričvrsna stega za pričvršćivanje potpornih kanala za čelične grede bez bušenja ili zavarivanja
MQT-U Pocinkovana stega za spajanje otvorene strane ili zadnje strane MQ/HS kanala direktno sa čeličnim gredama
MQZ Pocinkovana vezica za kanal za pravljenje duplih kanala
MQP-124 Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje MQ kanala za beton
MQP-82 Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje MQ kanala za beton
MQV-12 Galvanizovana fleksibilna spojnica za kanale koristi se kao produžni deo za MQ potporne kanale
MQV-P4 Pocinkovana pljosnata spojnica za kanale koristi se kao produžni deo za MQ kanale
MQW-2/45 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-3/135 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-3/45 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-3 Pocinkovani ugao od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-P2 Pocinkovani ugao od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQP-21-72 Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje MQ kanala za beton
MQV-3/2 D Pocinkovana fleksibilna spojnica za kanale za dvodimenzionalne strukture
MQV-4/3 D Pocinkovana spojnica za kanale za trodimenzionalne strukture
MQW-8/45 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
Nazad na proizvode ()
Uporedi
Proizvodi ()
Prijavite se da biste nastavili
Registruj se