Sistem kanala za srednja opterećenja (HS)

Modularni sistemi kanala za instalaciju potpora cevi, vodova za ventilaciju i kanala za kablove. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja

Modularni sistemi kanala za instalaciju potpora cevi, vodova za ventilaciju i kanala za kablove. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja