Montaža više žica

Držači snopa kablova, stege distanceri i višenamenski prstenovi za cev za pričvršćivanje kablova i vodova

Držači snopa kablova, stege distanceri i višenamenski prstenovi za cev za pričvršćivanje kablova i vodova