Sistem kanala za srednja opterećenja (MQ)

Sistemi kanala sa srednjim opterećenjem za širok spektar električnih primena. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja

Sistemi kanala sa srednjim opterećenjem za širok spektar električnih primena. Poseban dizan za veću fleksibilnost i lakoću korišćenja
MQ-21.5 kanal Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 21 mm za primene u lakim/srednjim opterećenjima
MQ-41-L Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 41 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQ-41 D-F kanal Pocinkovani MQ dupli kanal za instalaciju za primene u srednjim opterećenjima
MQ-41/3 kanal Pocinkovani MQ potporni kanali visoki 41 mm i debeli 3 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQK-21-L Pocinkovani nosač sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 21 mm za primene u zatvorenom prostoru, u srednjim opterećenjima
MQK-41 konzola Pocinkovani nosač sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 41 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQK-41/3 konzola Pocinkovana konzola sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 41 mm, debljine 3 mm
MQK-72 konzola Pocinkovana konzola sa jednim MQ potpornim kanalom visokim 72 mm za primene u srednjim opterećenjima
MQM krilna matica Pocinkovane leptiraste navrtke za spajanje komponenti modularnog sistema podupiranja
MQG-2 osnovna ploča Pocinkovana osnovna ploča za spajanje komponenti sa navojem sa MQ potpornim kanalima
MQA-B Ležište prstena za cev
MQW-H2 ugaona konzola Pocinkovania ugaona konzola od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala sa velikim horizontalnim opterećenjima
MQW-8/90 Pocinkovani ugao od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-S ugaona konzola Pocinkovani teški uglovi od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala u srednjim/teškim opterećenjima
MQV vezica za kanal Pocinkovana spojnica za kanale koristi se kao produžni deo za MQ potporne kanale
MQP-1 stopa kanala Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje kanala za beton u primenama u lakim/srednjim opterećenjima
MQP-U Pocinkovani obrtni element za podupiranje modularnih sistema podupiranja sa navojnom šipkom
MQB Pocinkovana stega za međusobno poprečno spajanje MQ potpornih kanala
MQT pričvrsna stega Pričvrsna stega za pričvršćivanje potpornih kanala za čelične grede bez bušenja ili zavarivanja
MQT-K pričvrsna konzola Pocinkovana stega za NP profile za spajanje MQ potpornih kanala u okviru prirbunica čeličnih greda
MQT-U Pocinkovana stega za spajanje otvorene strane ili zadnje strane MQ/HS kanala direktno sa čeličnim gredama
MQZ Pocinkovana vezica za kanal za pravljenje duplih kanala
MQW-3/135 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-3/45 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQW-3 Pocinkovani ugao od 90 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala
MQP-21-72 Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje MQ kanala za beton
MQW-8/45 Pocinkovani ugao od 45 ili 135 stepeni za spajanje više MQ potpornih kanala