Sistem kanala za manja opterećenja (MM)

Sistem kanala sa malim opterećenjem za instalaciju električnih primena

Sistem kanala sa malim opterećenjem za instalaciju električnih primena
MM-C-30 Pocinkovani MM potporni kanal visok 30 mm za primene u lakim opterećenjima
MM-S Ležište prstena za cev
MM-R-16-36 Pocinkovana stopa kanala za pričvršćivanje MM kanala za različite osnovne materijale