Sistem kanala za velika opterećenja (MIQ)

Sistem kanala sa velikim opterećenjem sa integrisanim MQ profilom za lakše električne instalacije

Sistem kanala sa velikim opterećenjem sa integrisanim MQ profilom za lakše električne instalacije
MIQB-S osnovna ploča Osnovna ploča pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za pričvršćivanje MIQ nosača za čelik
MIQC-E konektor Vruće cinkovani (HDG) konektor, koji se koristi za longitudinalno spajanje MIQ nosača za duge raspone u primenama u velikim opterećenjima
MIQC-SC konektor Vruće cinkovani (HDG) konektor, koji se koristi sa MIQ osnovnim pločama koje omogućavaju slobodno pozicioniranje nosača
MI-DGC stega za NP profile Dupla stega za NP profile pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za spajanje MI nosača sa čeličnim gredama za primene u velikim opterećenjima