Električni

Širok spektar proizvoda za pričvršćivanje električnih kablova i vodova dizajniranih za visoku produktivnost i jednostavno korišćenje