Sistem kanala za višestruka opterećenja (MT)

Fleksibilniji modularni sistem potpora i nosača, lakši za korišćenje, za 3D strukture

Fleksibilniji modularni sistem potpora i nosača, lakši za korišćenje, za 3D strukture
MT-70 OC nosač Deo sa pravougaonim kutijama, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-80 OC nosač Pravougaoni deo od kutija za velika opterećenja i upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-90 OC nosač Četvrtasti deo od kutija za velika opterećenja i upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-100 OC nosač Pravougaoni deo od kutija za izuzetno velika opterećenja i upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-L1 OC ugao za ćošak Ugaona konzola za sklapanje struktura potpornih kanala za manja opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-L2 OC ugao za ćošak Izdužena ugaona konzola za sklapanje struktura potpornih kanala, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-LL1 OC ugaoni konektor Pravougli konektor za sklapanje struktura potpornih kanala, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-LL2 OC ugaoni konektor Pravougli, izduženi konektor za sklapanje struktura potpornih kanala, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-T A OC ugaona konzola Podesiva ugaona konzola za sklapanje potpornih kanala u obliku slova T, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-T 3D/3 OC leptirasti nastavak Trodupli leptirasti nastavak za spajanje četiri potporna kanala u 3D strukturu, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-GS OC ugaona konzola Podupreta ugaona konzola za strukture potpornih kanala za velika opterećenja koje su za 3D opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-GL OC ugaona konzola Podupreta ugaona konzola za strukture MT nosača za velika opterećenja koje su za 3D opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-GS A OC ugaona konzola Podesiva, podupreta ugaona konzola za strukture nosača i potpornih kanala koje su za 3D opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-GL A OC ugaona konzola Podesiva, podupreta ugaona konzola za strukture MT nosača za velika opterećenja koje su za 3D opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-U-GL1 OC T-greda Flanša za projektovanje T greda pomoću MT nosača, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-GLP T OC ploča ojačanja Ploča ojačanja za T spojeve sa nosačima MT-80, MT-90 ili MT-100, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-B-O2 OC osnovna ploča Konektor osnove za ankerisanje struktura potpornih kanala za beton i čelik, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-B-G WS NC početna konzola Zavarena početna konzola za pričvršćivanje MT nosača za čelik, obložena cink (etil) silikatnim osnovnim premazom
MT-P-GXL S1 OC sendvič-ploča Sendvič-ploča za velika opterećenja za pričvršćivanje struktura nosača za čelične grede, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-BC-GS T OC stega za NP profile Stega za NP profile za pričvršćivanje MT-70 i MT-80 nosače za čelične grede, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-BC-GXL T OC stega za NP profile Stega za NP profile za pričvršćivanje MT-90 i MT-100 nosače za čelične grede, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-AB A OC podesivi podupreti nastavak Podesiva konzola za ankerisanje podupiranje struktura potpornih kanala MT-40 i MT-50 za manja opterećenja za beton, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-AB-L 45 ugaoni nosač Ugaoni nosač pod uglom od 45 stepeni za ankerisanje podupiranja struktura potpornih kanala MT-40 i MT-50 za beton
MT-AB-L 45 OC ugaoni nosač Nosač pod uglom od 45 stepeni za ankerisanje podupiranje struktura potpornih kanala MT-40 i MT-50 za manja opterećenja za beton, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-S-RS ukrućivač za šipke Unapred sklopljeni konektor za pričvršćivanje potpornog kanala oko navojne šipke da bi se obezbedilo seizmičko podupiranje
MT-S-RS OC ukrućivač za šipke Unapred sklopljeni konektor za pričvršćivanje potpornog kanala oko navojne šipke da bi se obezbedila seizmika, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-TLB OC zavrtanj za spiralnu bravu Šestougaoni zavrtanj koji se koristi sa spiralnom bravom prilikom sklapanja struktura potpornih kanala, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-FPS-FF konektor za fiksne tačke Konzola sa premazom za spoljašnju upotrebu (OC) za pričvršćivanje MP-PS nosača cevi za Hilti MT modularne nosače u vidu fiksne tačke u umereno korozivnim okruženjima
MT-S-H1 OC osnova seizmičke konzole Konektor sa šarkama i jednom rupom za sklapanje seizmičke konzole od okvira MT potpornih kanala, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-S-H2 OC osnova seizmičke konzole Konektor sa šarkama i dve rupe za sklapanje seizmičke konzole od okvira MT potpornih kanala, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-FP HDG ploča sa navojem za klin Ploča sa rupom sa navojem za pričvršćivanje medijuma za potporne kanale, za upotrebu u spoljašnjim okruženjima sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-ZW OC ravna podloška Ravna podloška za pričvršćivanje obujmica za cevi za potporni trapez, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-FPT OC ploča sa navojem za klin Ploča sa rupom sa navojem za pričvršćivanje medijuma za potporne kanale, za upotrebu u spoljašnjim okruženjima sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-C-LDP L1 OC ugaoni konektor Ugaoni konektor za sklapanje strukture potpornih kanala ili kanala sa pločom za distribuciju opterećenja, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-30 U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT
MT-CC-40/50 OC U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa MT potpornim kanalom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-40/50 U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT
MT-CC-60 OC U nastavak Stega sa premazom otpornim na koroziju za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa MT potpornim kanalom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-60 U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT
MT-CC-40D U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa MT potpornim kanalom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-40D U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa potpornim kanalom MT
MT-CC-70 OC U nastavak Stega za poprečni spoj jednog MT nosača sa drugim kanalom/nosačem, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-40/50X2 OC U nastavak Stega za poprečne spojeve kanala sa kanalom ili kanala sa nosačem sa MT potpornim kanalom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-BS 40/50 OC U nastavak Stega za poprečni spoj jednog MT potpornog kanala sa čelikom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-CC-BC-40/50 OC U nastavak Stega za poprečni spoj jednog MT potpornog kanala sa betonom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-B-G AS OC konektor za osnovu Vruće cinkovan konektor za osnovu za pričvršćivanje nosača MT-70 i MT-80 za strukturalni čelik u umereno korozivnim okruženjima
MT-C-GLP T A OC spojna ploča Vruće cinkovan konektor nosača za sklapanje i podupiranje modularnih potpornih struktura u umereno korozivnim okruženjima
MT-C-GSP T A OC spojna ploča Vruće cinkovan konektor nosača za sklapanje i podupiranje modularnih potpornih struktura u umereno korozivnim okruženjima
MT-C-GSP L A OC spojna ploča Vruće cinkovan konektor nosača za sklapanje i podupiranje modularnih potpornih struktura u umereno korozivnim okruženjima
MT-CTR-GS OC vešalica za nosač Vešalica za vešanje nosača MT-70 i MT-80 sa navojne šipke, čime se pravi trapez za MEP i HVAC instalacije za velika opterećenja
MT-CTR-GL OC vešalica za nosač Vešalica za vešanje nosača MT-90 i MT-100 sa navojne šipke, čime se pravi trapez za MEP i HVAC instalacije za velika opterećenja
MT-CTAB vijak Zavrtanj klase 8,8 sa četvrtastom podloškom koji se koristi za sklapanje sistema podignutog poda u suvim, unutrašnjim okruženjima
MT-CTAB OC vijak Zavrtanj klase 8,8 sa vruće cinkovanom četvrtastom podloškom koji se koristi za sklapanje sistema podignutog poda u umereno korozivnim okruženjima
MT-C-LS OC konektor za dugačke raspone Spojnica za potporne kanale sa premazom otpornim na koroziju za sklapanje i podupiranje modularnih potpornih struktura sa dugačkim rasponom, za upotrebu na otvorenom sa niskim koeficijentom zagađenja
MT-P-G OC modularna ploča Modularna ploča za montiranje modularnih struktura na strukturalni čelik, bez potrebe za direktnim pričvršćivanjem
MT instalacioni sistem montiran uz pomoć SI-AT-A22,  modula za regulaciju obrtnog momenta

Dobijte potrebnu podršku uz MT

Jedno besprekorno rešenje za sve vaše zahteve za kačenjem

Jednostavan za dizajniranje i jednostavan za sklapanje, Hilti MT sistem je jedini odgovor koji će vam ikada biti potreban za praktično sve strukture podrške instalacijama. Bez obzira na to da li planirate instalaciju cevi i ventilacije, ili podršku za kablovsku trasu, pristupne platforme i integrisane podove, biće vam potreban samo jedan svestran, lagan i visoko efikasan MT sistem.

Uradite više uz manje

Uradite više uz manje

Troškovno optimizovano rešenje za pun spektar podrške

Uz Hilti MT sistem pokrili smo skoro sve vaše potrebe za nosivostima. Hilti-jev MT sistem, koji dolazi sa najsavremenijom zaštitom od korozije, uključujući premaz od cink-magnezijuma, idealan je za lagane cevi, vazdušne kanale, kao i kablovske trase, merdevine, pa čak i za veće cevi ili težu mehaničku opremu. Interkonektivnost unutar Hilti MT sistema vam omogućava da kombinujete sve svoje instalacije sa jednim multifunkcionlanim sistemom i time efikasije organizujete prostor na gradilištu.

Učinite dizajn jednostavnijim

Učinite dizajn jednostavnijim

Isključite glavobolju iz svakodnevnog planiranja nabavke

Da bi pomogli u efikasnijem dizajniranju, Hilti nudi dodatne komponente za standardne strukturne inženjerske alate (STAAD.Pro) i alate za modelovanje dizajna fabrika (Smart 3D). Takođe ćete imati pristup sadržaju BIM/CAD biblioteke koja omogućava integraciju dizajna MT sistema u trenutne tokove posla. Takođe, inženjeri Hilti-ja su vam na raspolaganju da pruže stručnu pomoć u svakom trenutku – pomažući u optimizaciji sve većih i složenijih projekata.

Komponente MT sistema se mogu povezati jednom rukom  zahvaljujući šrafovima koji formiraju navoj.

Besprekoran sklop

Za bržu, sigurniju i lakšu montažu

Povežite kanale jednom rukom zahvaljujući šrafu koji formira navoj koje eliminišu potrebu za podloškama i maticama. Da bi pojednostavili instalaciju, Hilti je razvio i inovativne Twist-Lock konektore koji se ubacuju u kanal sa jednorukim pokretom "guraj i uvrći". Kada se instaliraju, iseku žleb u kanalu omogućavajući brzo i veoma precizno pozicioniranje komponenti. Twist-Locks ne kliže pre konačnog pritezanja i mogu se promeniti kasnije. Štaviše, u nekim slučajevima vam konektori uopšte neće biti potrebni zahvaljujući direktnoj povezanosti kanala. Čak i kada koristite ceo opseg MT komponenti, uživaćete u modernizovanom sistemu dizajniranom da bude i višenamenski.

Dizajnirano da traje

Dizajnirano da traje

Otpornost na koroziju

MT sistem je dizajniran da pruži optimalnu otpornost na koroziju kako za izloženost u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom.

Za izloženost zatvorenom prostoru, imaćete koristi od Hiltijevog visokokvalitetnog rešenja gde su profili pocinkovani Sendzimir metodom, a konektori i bazne ploče elektro-cinkovani. Rastvor na otvorenom kombinuje toplo-cinkovanje (za komponente kao što su konektori i bazne ploče) i cink magnezijum (ZM tehnologija) za profile. ZM profili su u skladu sa standardima ASTM A1046 i EN 10346. Kao rezultat toga, uz ZM tehnologiju, MT sistem optimizuje troškove, zahteva manje rada i ekološki je održivi sistem.