Sistem kanala za velika opterećenja (MI)

Najsnažniji Hilti sistem kanala sa velikim opterećenjem – napravljen da štedi vreme i poveća produktivnost prilikom rada na 3D strukturama

Najsnažniji Hilti sistem kanala sa velikim opterećenjem – napravljen da štedi vreme i poveća produktivnost prilikom rada na 3D strukturama
MI instalacioni nosač Vruće cinkovani (HDG) instalacioni nosači za izradu prilagodljivih MEP potpornih i modularnih 3D struktura za velika opterećenja
MI-DGC stega za NP profile Dupla stega za NP profile pocinkovana vrućim cinkovanjem (HDG) za spajanje MI nosača sa čeličnim gredama za primene u velikim opterećenjima
MIC-E konektor Vruće cinkovani (HDG) konektor koji se koristi za longitudinalno spajanje MI nosača za duge raspone u primenama u velikim opterećenjima
Konektor MIC Konektori pocinkovani vrućim cinkovanjem (HDG) za fleksibilnu instalaciju horizontalnih pregradnih greda u otvorima za liftove