Zaptivni materijali, sprejevi i premazi

Pronađite protivpožarne zaptivače, sprejeve, pene i premaze, dizajnirane da poboljšaju zvučnu izolaciju i ograniče širenje dima u kablovima, cevima i mešovitim prodorima

Pronađite protivpožarne zaptivače, sprejeve, pene i premaze, dizajnirane da poboljšaju zvučnu izolaciju i ograniče širenje dima u kablovima, cevima i mešovitim prodorima
CFS-S ACR Akrilni zaptivni materijal otporan na požar
CFS-S SIL Protivpožarni silikonski zaptivni materijal
CFS-IS Protivpožarni intumiscentni zaptivni materijal
CFS-FIL Protivpožarna ispuna od mastiksa