Protivpožarne obujmice, trake i zavoji

Pronađite pravi protivpožarni prsten za protivpožarnu zaštitu kablova, cevi i mešovitih penetracija u standardnim i vanstandardnim konfiguracijama zidova

Pronađite pravi protivpožarni prsten za protivpožarnu zaštitu kablova, cevi i mešovitih penetracija u standardnim i vanstandardnim konfiguracijama zidova
CFS-C EL Univerzalna protivpožarna obujmica
CFS-C Protiv-požarna obujmica za naknadno dodavanje usaglašena sa standardom ETA koja služi za stvaranje protiv-požarne i protivdimne barijere oko postojećih cevi između 32 i 160 mm
CFS-W SG Protivpožarna traka za obmotavanje
CFS-W EL Protivpožarna traka za obmotavanje