Protivpožarne table

Upotpunite svoju instalaciju zaštite sa protivpožarnim pločama odobrenim za kablove, cevi i mešovite penetracione zaptivke

Upotpunite svoju instalaciju zaštite sa protivpožarnim pločama odobrenim za kablove, cevi i mešovite penetracione zaptivke
CFS-CT B Tabla obložena protiv-požarnim slojem odgovara EI120 sistemima duplih tabli.