Sistemi za provođenje kablova

Zapečatite prodore kablova pomoću naših modularnih protivpožarnih rešenja, dizajniranih da stvore vodonepropusne barijere za vodu, dim i gas u energetskim i industrijskim projektima kako na kopnu tako i na moru

Zapečatite prodore kablova pomoću naših modularnih protivpožarnih rešenja, dizajniranih da stvore vodonepropusne barijere za vodu, dim i gas u energetskim i industrijskim projektima kako na kopnu tako i na moru
CFS-T SB provodni okviri Provodni okviri za pričvršćivanje modula za zaptivanje penetracija kablova/cevi u betonskim zidovima i podovima