Hilti

Osobine i primene

Alat za montazu X-BT 1/4" - 8Nm #2119272
Osobine
  • Priključak – lak pristup kroz Hilti MQ potporne kanale
  • Priključak – unutrašnja opruga drži navrtku sa prirubnicom na mestu tokom postavljanja
  • Priključak – pogon 1/4" dizajniran da omogući pouzdanije i bezbedno postavljanje
  • Priključak – pogodan za upotrebu sa električnim odvijačima i ručnim alatima
  • T-drška – ekonomično rešenje za zatezanje navrtke sa prirubnicom
Primene
  • Zatezanje navrtke sa prirubnicom kompozitnog svornog vijka X-BT-MF

Konsalting i podrška