Profili

Specijalno dizajnirani profili za brzu, pouzdanu, laku instalaciju sistema fasada. Dostupni su i profili u boji.

Specijalno dizajnirani profili za brzu, pouzdanu, laku instalaciju sistema fasada. Dostupni su i profili u boji.
MFT-L šina Šina u obliku slova L za horizontalnu ili vertikalnu montažu