Nosači

Nosači fasade za brzu, pouzdanu, laku instalaciju sistema fasada sa ventilacijom, uključujući rešenja koja umanjuju termalno premošćavanje.

Nosači fasade za brzu, pouzdanu, laku instalaciju sistema fasada sa ventilacijom, uključujući rešenja koja umanjuju termalno premošćavanje.
FOX VI L konzola Prilagodljiva konzola za zid za montiranje podstruktura „Rainscreen“ fasada.