null

Wearable tool balancers to help reduce strain on your arms and shoulders

Wearable tool balancers to help reduce strain on your arms and shoulders
EXO-T-22 balanser alata Balanser građevinskog alata koji može da se nosi, sa aktivnom raspodelom težine radi rukovanje uz nultu silu gravitacije tokom rušenja zidova i bušenja pri velikim opterećenjima (baterijska platforma Nuron)