Upravljanje vodom

Pokaži mi sisteme za upravljanje vodom dizajnirane tako da omoguće potpunu autonomiju vode i lako odlaganje mulja tokom bušenja krunom betona i zidanih površina

Pokaži mi sisteme za upravljanje vodom dizajnirane tako da omoguće potpunu autonomiju vode i lako odlaganje mulja tokom bušenja krunom betona i zidanih površina
Filtraciona vreca DD-VMS 100 MP5 velika Filter kese za sistem za upravljanje vodom WMS 100 predviđene za dovod vode za hlađenje, kao i za prikupljanje i filtriranje otpadne vode iz sistema za dijamantsko bušenje
Filtraciona vreca DD-VMS 100 MP25 velika Filter kese za sistem za upravljanje vodom WMS 100 predviđene za dovod vode za hlađenje, kao i za prikupljanje i filtriranje otpadne vode iz sistema za dijamantsko bušenje